Privacy statement Collectevrijwilligers

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Nierstichting omgaat met de (persoons)gegevens van haar vrijwilligers van de collecte, te weten collectanten en collectecoördinatoren. Informatie over de gegevensverwerking via Online collecte vind je op https://nierstichting.digicollect.nl/privacy.

Nierstichting ontvangt na afloop van de collecte via Collecteweb: de opbrengst per collectant, de collectestaat, het stortingsbewijs en een specificatie van gemaakte kosten van de collectecoördinator. Stortingen via de QR code zijn inzichtelijk via Collecteweb per collectant, wanneer je je als collectant je telefoonnummer en emailadres hebt doorgegeven.

De volgende gegevens worden verwerkt in Collecteweb:

  • NAWTE-gegevens collectecoördinatoren en collectanten;
  • Naam collectegebied;
  • Collecteopbrengst
  • Opgave aantal collectanten;

Bewaartermijnen
De collecteadministraties vallen onder de wettelijke bewaartermijn en worden 7 jaar bewaard.
Nierstichting bewaart de persoonsgegevens van haar vrijwilligers nog 5 jaar na afloop van de landelijke collecteweek. Ingeval er sprake is van een lidmaatschaps- of donateursrelatie kan het zijn dat je persoonsgegevens (tevens) uit dien hoofde bewaard blijven.

Collecteprotocol
Stichting Collecteplan heeft in 2007 het Collecteprotocol opgesteld met richtlijnen en afspraken om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de collecte te waarborgen. Nierstichting heeft zich hieraan gecommitteerd. In de laatste versie van het Collecteprotocol is extra aandacht voor de AVG.

Verwerkers
In het kader van de organisatie van de collecte wordt samengewerkt met diverse partijen, denk aan: een verzendhuis, een telemarketingbureau, de aanbieder van betalen met iDealQR. Met deze partijen zijn passende afspraken gemaakt op o.a. het gebied van gegevensbescherming van onze vrijwilligers, voor zover zij ook persoonsgegevens van onze vrijwilligers verwerken.

Privacy rechten
Je hebt verschillende rechten als het gaat om het gebruik van je persoonsgegevens. Zo kun je Nierstichting verzoeken om de gegevens die wij van je gebruiken in te zien. Ook kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze systemen, of het gebruik van jouw gegevens beperken of in een technisch formaat op te sturen (recht op dataportabiliteit).
Als je gebruik wilt maken van jouw privacy rechten, dan kun je contact opnemen met de Nierstichting via onderstaande contactgegevens. Voordat we je aanvraag in behandeling nemen, is Nierstichting verplicht je identiteit te verifiëren. Daarvoor kan Nierstichting telefonisch contact met je opnemen. Nierstichting handelt privacy verzoeken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand af.

Sommige gegevens kan Nierstichting niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Bezwaar
Nierstichting houdt haar vrijwilligers graag op de hoogte van haar overige fondsenwervende activiteiten en evenementen. Mocht je hier bij nader inzien toch geen prijs op stellen, kan je eenvoudig bezwaar maken. Onderaan onze algemene nieuwsbrieven kun je je bijvoorbeeld direct afmelden via de uitschrijflink onderaan elke  nieuwsbrief. Collectenieuwsbrieven zien wij als noodzakelijk in verband met je functie als collectevrijwilliger. Als je hierover vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Beveiliging
Nierstichting zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van vrijwilligers van de collecte. Denk onder andere aan: een geheimhoudingsplicht voor alle collectecoördinatoren en wijkhoofden en het beveiligde aanmeldformulier op de website (SSL). Nierstichting waarborgt dat derde partijen (verwerkers ) - die ten behoeve van Nierstichting gegevens verwerken - tevens beschikken over een passend niveau van (informatie)beveiliging.

Vragen
Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over hoe Nierstichting omgaat met (persoons)gegevens kunnen ingediend worden via onderstaande contactgegevens. Je kan ook direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Contactgegevens
E-mail: privacy@nierstichting.nl
Telefoonnummer: 035-6978000
Postadres: Privacy Officer Nierstichting, Postbus 2020, 1400 DA Bussum

Versie: Januari 2021