Nieuw onderzoek: Nederlander weet te weinig over oorzaken en gevolgen van nierschade

Er is opvallend weinig kennis bij Nederlanders over onze nieren en nierschade. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoeksrapport, uitgevoerd door MWM2, in opdracht van de Nierstichting. Dat is zorgelijk, want als we nu niets doen, is nierschade straks wereldwijd doodsoorzaak nummer 5. Meer kennis en bewustzijn is nodig om nierschade te kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Daarom start de Nierstichting in aanloop naar de collecteweek een nieuwe campagne om hier verandering in te brengen.

Nierschade is onomkeerbaar
“Nierschade is verraderlijk, want vaak krijg je pas symptomen wanneer de schade al vergevorderd is. En dan is het onomkeerbaar en kan leiden tot vervroegd overlijden. Nu al telt Nederland 1,7 miljoen mensen met nierschade, jong en oud'', zo legt Tom Oostrom (directeur van de Nierstichting) uit.
Bij nierschade werken de nieren minder goed, waardoor te veel afvalstoffen in het bloed blijven zitten. Als het niet tijdig behandeld wordt, kunnen ze helemaal stoppen met werken. Mensen met nierschade lopen een veel groter risico op hart- en vaatziekten, gemiddeld leeft iemand van 55 jaar met lichte nierschade 7 jaar korter. En bovendien heeft het leven met ernstige nierschade een enorme impact op de kwaliteit van leven.

Onwetendheid groot
Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat Nederland weinig weet over de oorzaken van nierschade. Dat is gevaarlijk, omdat juist eigen gedrag kan bijdragen aan het gezond houden van de nieren. Belangrijke uitkomsten zijn:

  • 8 op de 10 Nederlanders verwacht dat nierschade wordt opgemerkt bij lichte of matige nierschade, dit klopt niet. Symptomen treden veel later op, als het eigenlijk al te laat is.
  • 4 op de 10 Nederlanders denkt dat nierschade te genezen is, terwijl het onomkeerbaar is.
  • Ruim 6 op de 10 Nederlanders weet niet goed wat je zelf kan doen om de nieren gezond te houden.
  • De helft van de Nederlanders weet niet dat het langdurig gebruik van pijnstillers als ibuprofen en diclofenac, een hoge bloeddruk en hoge bloedsuikerspiegel risicofactoren zijn voor nierschade. Te veel zout eten is de bekendste risicofactor.
  • Ook is bij weinigen bekend dat diabetes, een hoge bloeddruk, en hart- en vaatziekten de kans op nierschade vergroten.
  • 7 op de 10 Nederlanders zegt meer informatie te willen over nierschade en/of het gezond houden van de nieren. Ze willen graag hun leefstijl aanpassen, maar doen dit nu pas als er symptomen ontstaan. Te laat dus.

Verandering nodig: meer aandacht voor toenemende nierschade
De Nierstichting gaat zich de komende tijd richten op het onder de aandacht brengen van toenemende nierschade. Daarnaast wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe nierschade sneller opgespoord kan worden. “Vroege opsporing van nierschade kan veel levens redden”, zegt Ron Gansevoort, hoogleraar Interne Geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij strijdt voor bevolkingsonderzoek. “Met bevolkingsonderzoek wordt nu vooral kanker vroeg opgespoord”, legt Ron uit. “Waarom doen we dat niet ook voor nierschade? Juist bij nierschade is dat een goede manier om patiënten op tijd op te sporen, omdat het zo weinig duidelijke symptomen geeft. Door op tijd met behandeling te beginnen kunnen we het aantal mensen dat met ernstige nierschade te maken krijgt terugdringen.”

Over de Nierstichting
Je nieren zijn van levensbelang. Daarom strijdt de Nierstichting voor gezonde nieren en nierpatiënten. Wij helpen je om je nieren gezond te houden. Met oplossingen om nierschade te voorkomen. En als je nieren ermee stoppen, doen wij er alles aan om het leven met nierziekte draaglijker te maken.
We strijden onvermoeibaar door voor een betere behandeling, meer succesvolle transplantaties en de genezing van nierziekte. Ook stimuleren en investeren we fors in innovatie en onderzoek. Zodat iedereen met een nierziekte zijn leven terugkrijgt. Want: je nieren zijn je leven. Jouw leven.

Noot voor de pers, niet voor publicatie
Interviewverzoeken en vragen over de campagne, kunnen worden gericht aan Lars Ykema via nierstichting@issuemakers.nl en 0653832848.

Download persbericht