Feiten en cijfers

1,7 miljoen Nederlanders heeft chronische nierschade. Mensen met chronische nierschade lopen een verhoogd risico op nierfalen en hart- en vaatziekten. Zo kan het dat iemand van 55 met een ernstig verlaagde nierfunctie 12 jaar eerder sterft dan gemiddeld. We zetten de cijfers op een rij.

Veel mensen weten niet dat ze nierschade hebben

Ruim 10% (1,7 miljoen mensen) van de Nederlandse bevolking heeft chronische nierschade. Klachten ontstaan vaak pas als de nierfunctie nog maar 30% is.

Mensen met chronische nierschade hebben een verhoogd risico op nierfalen, en op overlijden door hart- en vaatziekten. Van alle inwoners in Nederland, hebben mensen met chronische nierschade zelfs het hoogste risico op hart- en vaatziekten.

Hoeveel hoger het risico is dat iemand loopt, hangt af van de nierfunctie en het eiwitverlies via de urine. Van de Nederlandse bevolking heeft 9% een mild verhoogd risico; 2% een matig verhoogd risico en 1% een sterk verhoogd risico op onder andere nierfalen en op overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten.
Het is dus belangrijk om eventuele nierschade vroeg op te sporen. Want tijdig behandelen en gezond leven helpen de verergering van nierschade tegen te gaan en verlagen het risico.

Afbeelding chronische nierschade

Belangrijkste oorzaken: diabetes en hoge bloeddruk

Chronische nierschade ontstaat meestal door hoge bloeddruk of diabetes. Bovendien spelen de nieren een belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk en dat lukt minder goed als de nieren beschadigd zijn. Een hogebloeddruk, diabetes en nierschade versterken elkaar dus alleen maar.  

  • 28% van de mensen met diabetes heeft chronische nierschade.
  • 21% van de mensen met hoge bloeddruk heeft chronische nierschade.

Maar nierschade kan ook andere oorzaken hebben. Nierschade kan bijvoorbeeld ook ontstaan door nierziekten zoals cystenieren. Of door andere ziekten zoals nierbekkenontsteking. Ook een ongezonde leefstijl, met een hoge zoutinname, roken en overgewicht zijn van invloed op de nieren.

Eerder overlijden door chronische nierschade

Vanwege het verhoogde risico op nierfalen en hart- en vaatziekten, sterven mensen met chronische nierschade eerder dan mensen die een normale nierfunctie hebben.

  • Een 55-jarige met matig verlaagde nierfunctie (nog 45-30% nierfunctie) sterft gemiddeld 7 jaar eerder
  • Een 55-jarige met ernstig verlaagde nierfunctie (nog 30% - 15% nierfunctie) sterft gemiddeld ruim 12 jaar eerder