Collecteren met collectebus, QR-code en Online; kijk hier het webinar terug

In dit webinar bespreken we: 1. Traditioneel collecteren met collectebus en QR-code, 2. Collecteren via mijn smartphone, 3. 100% QR collecteren