Gezondheidsfondsen iedereen in Nederland nodig om het tij te keren

Er ontwikkelt zich in Nederland een gezondheidsramp in slow motion. Als de samenleving niet snel daadkracht toont en intensief gaat samenwerken voor langer gezond leven, komt de welvaart in Nederland in gevaar. Met deze oproep komen 22 gezondheidsfondsen, waaronder Nierstichting. Vandaag overhandigden zij een manifest aan demissionair minister Pia Dijkstra.

Nederlanders leven steeds korter in goede gezondheid en het aantal mensen met een chronische aandoening neemt al jaren toe. Zo zijn er nu al 1.7 miljoen mensen met nierschade. Als we nú niets doen, wordt het doodsoorzaak nummer 5 wereldwijd! En bovendien hebben mensen met een chronische aandoening allemaal zorg nodig waardoor de druk op de zorg verder toeneemt. Daar komt bovenop dat het personeelstekort in de zorg nu al nijpend is en dat zorg steeds duurder wordt. Met de gezondheid van de jeugd is het niet veel beter gesteld: 40% van onze jeugd beweegt te weinig, ruim 1 op de 4 jongeren rookte in 2023 een sigaret en 1 op de 8 kinderen heeft overgewicht. Dit voorspelt weinig goeds voor de toekomst.

Gezondheidsramp bedreigt onze welvaart
Dat we in Nederland steeds korter in goede gezondheid leven komt onder andere omdat ongezond leven makkelijker en goedkoper is dan gezond.  We worden steeds maar weer verleid om ongezond te eten en te drinken. Zo krijgen we te veel zout binnen wat niet goed is voor onze niergezondheid. En zeker niet voor onze kinderen. Er is sprake van een voortgaande dubbele vergrijzing en onze leefomgeving en klimaat verslechteren door ongezonde lucht en vervuiling. De afname van gezonde levensjaren is niet alleen slecht voor mensen zelf, maar voor onze gehele samenleving; ongezondheid kost ons veel, verlaagt de participatie in de samenleving en zorgt voor personeelstekorten. Op termijn vormt deze gezondheidsramp een bedreiging van onze welvaart. Deze ontwikkeling stopt niet vanzelf.

Onderzoek: Nederlanders zien gezondheid als grootste uitdaging
Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlanders gezondheid en zorg als grootste uitdagingen zien voor de nabije toekomst. Deze onderwerpen worden vaker genoemd dan klimaat en immigratie. 71% van de ondervraagden vindt dat de overheid meer moet inzetten op preventie. Daarnaast denkt 70% van de Nederlanders dat de zorg binnen 10 jaar vastloopt als er niks wordt gedaan. Personeelstekorten en betaalbaarheid van zorg worden beschouwd als de grootste bedreigingen. Nederland samen gezonder maken

Gezondheidsfondsen staan voor langer gezond leven voor iedereen in Nederland.
Hans Schirmbeck, voorzitter van het collectief van 22 samenwerkende gezondheidsfondsen: “We staan op een kantelpunt. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het Nederlandse publiek dit ook beseft. Mensen maken zich zorgen, het overgrote deel van Nederland wil dat de overheid veel meer inzet op preventie en gezondheid centraal zet bij het maken van nieuw beleid. We leven steeds korter gezond en qua gemiddelde levensverwachting is ons land afgezakt van de top in Europa naar de middenmoot. De minst welvarende mensen leven maar liefst acht jaar korter dan de meest welvarende en een ontstellende 24 jaar korter in goede gezondheid. Hoe kan dit in een van de rijkste landen ter wereld? Er is een gezondheidstransitie nodig, waar we samen onze schouders onder moeten zetten. Een transitie met eenzelfde impact, zoals eerder antibiotica en riolering tot enorme verbeteringen van onze gezondheid hebben geleid.”

Oproep aan samenleving
22 gezondheidsfondsen waaronder Nierstichting roepen het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en de zorg op om de gezondheidstransitie samen te versnellen. Samen daadkrachtig optreden is keihard nodig: dat kan door vaart te maken met de Gezonde Generatie. Gezond leven moet voor iedereen juist goedkoper en makkelijker zijn dan ongezond leven, in het bijzonder geldt dat voor de jeugd. De gezondheidsfondsen vinden dat gezondheid het uitgangspunt moet zijn van al het overheidsbeleid, dus niet alleen op het ministerie van VWS. Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat 77% van de Nederlanders het eens is met deze oproep. Ook roepen de gezondheidsfondsen het bedrijfsleven op om de gezondheid te beschermen in Nederland, net zoals zij zich inspant om CO2 neutraal te zijn om het klimaat te beschermen.

Lees hier het manifest.