Vooraankondiging: Nierstichting en Health~Holland organiseren gezamenlijke PPS-call 2024

De Nierstichting en Health~Holland hebben het voornemen om binnenkort een gezamenlijke PPS-call te openen.

Naar verwachting gaat de inschrijving in april van start. Houd de socials en de website van de Nierstichting in de gaten voor meer informatie.

In Nederland heeft 1 op de 10 personen chronische nierschade, dat zijn momenteel 1,7 miljoen mensen. Deze aandoening dreigt in 2040 wereldwijd de vijfde doodsoorzaak te worden. De Nierstichting ondersteunt onderzoek en innovatie van hoge relevantie en kwaliteit, waarmee daadwerkelijk impact wordt gemaakt om deze dreiging het hoofd te bieden.

Publiek-private samenwerking is één van de belangrijke pijlers onder het onderzoeks- en innovatiebeleid van de Nierstichting. Het helpt projecten mogelijk te maken die de persoonlijke levenskwaliteit van nierpatiënten en hun naasten verbeteren. Bijvoorbeeld door het terugdringen van het aantal patiënten dat dialyse of niertransplantatie nodig heeft, het verbeteren van de uitkomsten van deze behandelingen en het toeroepen van een halt aan de toename in chronische nierschade en de ziektelast door complicaties ervan. De Nierstichting heeft het voornemen om in april 2024 samen met Health~Holland de Nierstichting-Health~Holland PPS Call 2024 te openen. Het doel van deze PPS-call 2024 is het versnellen van translatie van opgedane kennis naar toepassing.

Om die reden richt de call* zich op subsidieaanvragen die ontwikkeling bevatten vanaf Technology Readiness Level 4. Consortia kunnen bestaan uit kennisinstellingen, private partners en eindgebruikers, zoals toekomstige ontwikkelingspartners en nierpatiënten, die allen gelijkwaardig worden betrokken in het project. De partners in een consortium-project werken hecht samen aan de gedeelde doelstelling waarbij elke partner een onmisbare rol heeft in het bereiken van impact.

*Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen PPS-call. Naar verwachting opent de call in april 2024. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie op de website van de Nierstichting. Houd de socials en de website van de Nierstichting in de gaten voor meer informatie.