Nieuw kabinet moet toenemende nierschade prioriteit geven

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) hebben een dringende oproep gedaan aan informateurs Dijkgraaf en Van Zwol voor actie tegen de groeiende problematiek van nierschade in Nederland. Met maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders die momenteel nierschade hebben, waarbij dit aantal blijft toenemen, is het tijd om deze kwestie serieus te nemen.

Nierschade is verraderlijk omdat het vaak pas laat wordt opgemerkt, met ernstige gevolgen voor de gezondheid. Zelfs lichte nierschade vergroot het risico op hartfalen en kan leiden tot vroegtijdig overlijden. Als er niets wordt gedaan, kan nierschade binnenkort wereldwijd de vijfde doodsoorzaak worden.
Om deze zorgwekkende trend te keren, stellen de Nierstichting en NVN ambitieuze doelen voor 2030:

  • Stoppen van de toename van chronische nierschade
  • Vermindering van complicaties zoals hart- en nierfalen met 25%
  • Daling van het aantal mensen dat dialyseert of een nieuwe nier nodig heeft met 20%
  • Aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit van nierpatiënten

Inzet overheid en politiek van groot belang
Daarom werken wij aan innovatieve oplossingen om nierziekten in de toekomst te voorkomen, beter te behandelen en te genezen. Ook zetten we ons in voor meer donornieren en een betere kwaliteit van leven van nierpatiënten. Om deze doelen te bereiken zijn de politiek en de overheid hard nodig. Voor aandacht en investeringen in preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van nierschade. En pak risicofactoren aan zoals diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht en nieronveilig medicijngebruik.

Ook moet het nieuwe kabinet blijven investeringen in kennis en innovatie, met name op het gebied van Life Sciences & Health voor baanbrekende projecten die uiteindelijk bijdragen aan oplossingen voor nierpatiënten. Verder moet de overheid de kwetsbare groep van chronisch zieken en hun naasten meer bestaanszekerheid bieden waar het gaat om hun sociaaleconomische positie.

Download de brief aan de informateur