De nieuwe Donorwet werkt: resultaten bieden perspectief voor nierpatiënten

De nieuwe donorwet is op verzoek van het Ministerie van VWS geëvalueerd. Voor alle patiënten op de wachtlijst is het enorm belangrijk dat de nieuwe Donorwet er is en ook zijn vruchten afwerpt. Uit de evaluatie blijkt dat er nu 8,1 miljoen mensen geregistreerd staan als orgaandonor; dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van de 3,8 miljoen orgaandonoren vóór invoering van de nieuwe Donorwet. Het aantal donororganen en het aantal transplantaties is daardoor gestegen, wat ook het doel is van de wet. Het perspectief op een donororgaan voor de patiënt op de wachtlijst, nu en in de toekomst, is hierdoor verbeterd.

“In de oude situatie had slechts 40% van de bevolking een keuze vastgelegd; door invoering van de nieuwe wet staan alle Nederlanders nu in het Donorregister. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij naasten en zorgprofessionals, maakt familiegesprekken met nabestaanden minder belastend en doet meer recht aan de keuze van de overledene”, aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting.

Belang blijvende aandacht nieuwe Donorwet
Eén van de bevindingen richt zich op de categorie ‘geen bezwaar’. Als je orgaandonor wilt zijn kun je ervoor kiezen om dit zelf te registreren of om niets te doen waardoor je met ‘geen bezwaar’ in het donorregister komt en daarmee donor bent. Als je geen donor wilt zijn kun je dit uiteraard ook vastleggen in het Donorregister. De Nierstichting blijft het belang van glasheldere communicatie benadrukken over de registratie mogelijkheden en dat ‘geen bezwaar’ betekent dat je bent geregistreerd als donor.

Het is essentieel dat de overheid deze boodschap eenduidig communiceert richting diegenen die zich nog moeten registreren (18-jarigen en nieuwkomers) en blíjft communiceren richting het brede publiek. Naast de donorwet blijft het noodzakelijk aandacht te vragen voor orgaandonatie en voor het bespreken van je donorkeuze met je naasten.

De Nierstichting onderschrijft de beleidsreactie van de Minister van VWS en de door VWS voorgenomen maatregelen om invulling te geven aan een aantal belangrijke aanbevelingen. Zoals ook door de vereniging van intensivisten benoemd, heeft de nieuwe wet belangrijke knelpunten aangepakt. De wet werkt in de praktijk en heeft hiermee bewezen meerwaarde voor zowel de patiënt op de wachtlijst als de zorgprofessional in de praktijk bij het voeren van het gesprek met de naasten.

Over de nieuwe Donorwet
De nieuwe donorwet houdt in dat aan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder wordt gevraagd om een donorkeuze te maken en de eigen keuze vast te leggen in het donorregister. Word je 18 en leg je niets vast dan betekent dit dat je automatisch als donor geregistreerd wordt. Dit laatste is nieuw in de donorwet die in juli 2020 werd ingevoerd.