Belangrijke stappen gezet in onderzoek naar aangeboren nierafwijkingen

Bij kinderen die dialyse of een niertransplantatie nodig hebben, vormen aangeboren afwijkingen van de nieren en urinewegen de voornaamste oorzaak. Dr. Rik Westland en dr. Jaap Mulder, kindernefrologen, maken onderdeel uit van het ArtDECO-consortium, dat onderzoek verricht naar het voorspellen van nierproblemen bij kinderen met deze aandoeningen.

Het consortium, onder leiding van Westland vanuit het Amsterdam UMC, bevat onderzoekers van 6 Nederlandse, universitaire kindercentra. Hun doel is om meer inzicht te krijgen in zowel de oorzaken als de prognose van aangeboren nier- en urinewegaandoeningen. Hierdoor kunnen kinderen met deze afwijkingen en hun ouders beter geïnformeerd worden over wat ze kunnen verwachten.

Het ArtDECO-onderzoek, dat 1,5 miljoen euro subsidie heeft ontvangen van de Nierstichting, heeft in de eerste helft van zijn looptijd veel vooruitgang geboekt. Westland benadrukt de goede samenwerking binnen het consortium en de succesvolle opzet van een uitgebreide data- en biobank. Momenteel zijn ze op koers om een dataverzameling van 3.750 patiënten te bereiken, één van hun doelstellingen.
Vanaf de tweede helft van 2024 zal het consortium de verzamelde gegevens combineren met genetisch onderzoek. Ze onderzoeken bekende en nieuwe genetische oorzaken en testen deze in het laboratorium. Het hoofddoel is diepgaande inzichten te verkrijgen in de oorsprong van aangeboren nieraandoeningen op basis en de ontwikkeling van nieuwe prognose modellen en mogelijke interventiemethoden.

Het ArtDECO-onderzoek is uniek in zijn aanpak en wordt gezien als een veelbelovende stap voorwaarts in het begrijpen, voorspellen van het beloop en behandelen van aangeboren nierafwijkingen bij kinderen. De onderzoekers zijn optimistisch over de resultaten die in de nabije toekomst zullen worden behaald en kijken uit naar de impact die hun werk zal hebben op de klinische praktijk en de wetenschappelijke gemeenschap.

artdeco onderzoek