Nieuwe NWO KIC-call in samenwerking met de Nierstichting ‘One kidney for life’ geopend

De overleving van getransplanteerde nieren is in de afgelopen 20 jaar nauwelijks verbeterd. De Nierstichting en NWO willen dat veranderen en slaan de handen ineen binnen het nieuwe KIC-partnerschap, waar interdisciplinaire innovatie voor preventie en behandeling niertransplantaatfalen centraal staat.

Ondanks veelbelovende technologische ontwikkelingen gaat binnen 10 jaar circa 40% van de getransplanteerde donornieren verloren door afstoting. De call One kidney for life beoogt de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk te maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee levensverwachting en kwaliteit van leven van niertransplantatiepatiënten. Ook hebben in de toekomst meer patiënten op de daardoor kortere wachtlijst tijdig toegang tot niertransplantatie.

Budget en doorlooptijd
Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 2.665.775. Binnen deze Call for proposals worden naar verwachting maximaal twee aanvragen toegewezen. NWO financiert maximaal 90% van de totale projectomvang. Gezamenlijk dienen de cofinanciers netto minimaal 10% van het totale budget voor de aanvraag bijeen te brengen. De looptijd van het voorgestelde project is minimaal 4 jaar en maximaal 5 jaar.

Interdisciplinaire samenwerking
De te honoreren projecten zijn gericht op onderzoek leidend tot biomedische doorbraken. Deze complexe uitdaging kan niet vanuit één wetenschapsdiscipline of vanuit alleen wetenschappelijk perspectief worden beantwoord. Transplantaatfalen is een multidisciplinair probleem, waarbij organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren nodig zijn om tot een oplossing te komen. Deze call for proposals is daarom gericht op samenwerking van partijen die verwachten een bijdrage te kunnen leveren aan het interdisciplinair onderzoek en innovatieve oplossingen voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen. Bij de uitwerking van de aanpak vormen de maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld economische en ethische aspecten, inclusiviteit, communicatie, gedrag en autonomie van gebruikers) een integraal onderdeel.

Matchmaking
Donderdag 15 februari a.s. organiseren Nierstichting en NWO een matchmaking event bij NWO in Utrecht. Dit matchmaking event is bedoeld om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private partijen met interesse in het onderwerp niertransplantatie met elkaar in contact te brengen en mogelijke samenwerkingen te verkennen. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen.
Je kunt je tot uiterlijk donderdag 8 februari kosteloos aanmelden.