Ketenpartijen, retailers en politici staan vierkant achter 'Maatschappelijk akkoord 0% btw op groenten en fruit

Retailers beloven bij doorvoering een daadwerkelijke prijsverlaging van 9 % op groenten en fruit. Vandaag, op Nationale Groenten- en Fruitdag ondertekenden ketenpartijen in groenten en fruit, waaronder meerdere supermarktketens, samen met een brede mix van experts en (maatschappelijke) organisaties uit de zorg, voeding, wetenschap, kinderrechten en het voedselonderwijs het 'Maatschappelijk akkoord 0% btw op groenten en fruit'. Ook een aantal politieke partijen ondersteunen het initiatief.

Den Haag, 12 oktober 2023 -
Vandaag, op Nationale Groenten- en Fruitdag ondertekenden ketenpartijen in groenten en fruit, waaronder meerdere supermarktketens, samen met een brede mix van experts en (maatschappelijke) organisaties uit de zorg, voeding, wetenschap, kinderrechten en het voedselonderwijs het 'Maatschappelijk akkoord 0% btw op groenten en fruit'. Ook een aantal politieke partijen ondersteunen het initiatief.

In dit akkoord vragen de ondertekenaars de overheid om de btw op groenten en fruit uiterlijk per 1 januari 2025 af te schaffen. Zij ondersteunen deze maatregel als een doelmatige en effectieve investering die gezondheidswinst oplevert voor alle Nederlanders, op zowel de korte als de langere termijn.

De ketenpartijen die het akkoord hebben ondertekend, verklaren dat zij geen juridische procedures zullen gaan voeren: de afbakening van verse, onbewerkte groente en fruit met betrekking tot deze btw-maatregel (alle groente en fruit passend in de Schijf van Vijf) is helder en volgens hen prima werkbaar voor zowel de Belastingdienst als alle betrokken partijen in de keten. De retailpartijen die het akkoord ondertekenden, Aldi, Dirk, Ekoplaza en AVN (Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland) kwamen overeen dat het prijsverschil dat ontstaat door de afschaffing van de btw volledig wordt doorgegeven aan de consument: groenten en fruit worden daadwerkelijk 9% goedkoper voor de consument.

Het Maatschappelijk akkoord is een initiatief van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) en GroentenFruit Huis. Beide organisaties hopen dat ondertekening van het maatschappelijk akkoord door deze brede coalitie bijdraagt aan het besef in de politiek dat er een breed draagvlak is voor invoering van 0% btw op groenten en fruit.

Tom Oostrom (directeur van de Nierstichting en AVGG-bestuurslid): ‘De invoering van 0% BTW op groente en fruit, uiterlijk per 1 januari 2025, is een noodzakelijke stap om een Gezonde Generatie in 2040 te realiseren. Wij beschouwen het als een essentieel onderdeel van een pakket aan maatregelen waarmee de overheid een gezonde voedselkeuze beter mogelijk maakt voor grote groepen in de samenleving. Als gezondheidsfondsen zien wij dagelijks de enorme problemen die ongezonde voedselkeuzes veroorzaken zoals bijvoorbeeld overgewicht en tal van ziekten. Wij doen in patiëntenvoorlichting en preventieprogramma’s wat we kunnen, maar zonder wettelijke maatregelen is het letterlijk ‘dweilen met de kraan open’.

Cathy van Beek (GroentenFruit Huis) noemt het akkoord een stap in de goede richting van een gezonde bevolking. "Alle maatregelen die kunnen bijdrage aan een (lichte) stijging van de groente- en fruitconsumptie, moeten we met beide handen aangrijpen", aldus Cathy van Beek. "Tot Corona bleef de consumptie van groenten en fruit lange tijd stabiel: rond de 130 gram groenten en 115 gram fruit per persoon per dag. Sinds corona is het besef over het belang van gezonde voeding gegroeid. Dit resulteerde in weliswaar in een lichte stijging. Maar de door het Voedingscentrum dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groenten en 200 gram fruit is nog lang niet in zicht. 0% btw in combinatie met andere maatregelen, kan daar zeker bij helpen."

Een groot aantal Tweede Kamerleden is mede ondertekenaar van het akkoord. Al eerder was bekend dat de btw-maatregel brede steun heeft in de Tweede Kamer. De partijen die vandaag hun handtekening plaatsten, beloven zich de komende periode in te zetten voor zo spoedig mogelijke invoering van het btw-nultarief op verse, onbewerkte groente en fruit.

De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie werkt samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting, de Nierstichting en met UNICEF Nederland, de gemeente Amsterdam en JOGG aan een gezondere voedselomgeving, vooral voor kinderen. Zij doet dat binnen de Gezonde Generatie, een unieke samenwerking van 22 gezondheidsfondsen met als missie dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is.

AVGG ijvert voor een gezonde voedselomgeving op twee manieren:
- Stimuleren van de de overheid om effectieve wettelijke maatregelen in te voeren die onze voedselomgeving gezonder maken.
- Inspireren en overtuigen van publiek, maatschappelijke organisaties en bedrijven van de noodzaak van een gezonde voedselomgeving.

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De totale omzet van de groente- en fruitsector in Nederland bedraagt ongeveer € 18 miljard. De leden van GroentenFruit Huis vertegenwoordigen ongeveer tachtig procent van deze omzet.