Is nierschade straks doodsoorzaak nummer 5? Wij vragen de politiek: ‘Grijp nu in!’

Nierschade is een onderbelicht volksgezondheidsprobleem. 1,7 miljoen Nederlanders hebben nierschade. En dit aantal neemt toe. Nierschade is verraderlijk, want vaak merk je het pas als het te laat is. Zelfs lichte nierschade zorgt voor vervroegd overlijden. Als we nu niets doen, wordt het straks wereldwijd doodsoorzaak nummer 5.

We kunnen dit voorkomen. In deze brief aan de Tweede Kamer vragen wij vandaag, Prinsjesdag, aandacht voor nierschade en een tijdige aanpak om nierschade te voorkomen.

Beste leden van de Tweede Kamer,
Vandaag is Prinsjesdag, een feestelijke dag waarop wij u een mooie overweging willen meegeven. Wij zijn de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Samen strijden wij voor een wereld zonder nierziekten. Een utopie? Wij denken dat het kan.

Eerst wat feiten

  • Op dit moment zijn er 1,7 miljoen Nederlanders met nierschade, dat is 1 op de 10. Een deel van hen weet dit zelf nog niet.
  • 8 op de 10 Nederlanders verwacht dat nierschade wordt opgemerkt bij lichte of matige nierschade. Dit klopt niet. Symptomen treden veel later op, als het eigenlijk al te laat is.
  • 4 op de 10 Nederlanders denkt dat nierschade te genezen is, terwijl het onomkeerbaar is.
  • Ook is bij weinigen bekend dat diabetes, een hoge bloeddruk, en hart- en vaatziekten de kans op nierschade vergroten.
  • Ruim 6 op de 10 Nederlanders weet niet goed wat je zelf kan doen om de nieren gezond te houden.
  • De grote ziektelast van nierschade wordt niet alleen veroorzaakt door het eindstadium nierfalen, maar ook door milde stadia van nierschade die hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Als we de toename niet stoppen, zijn de gevolgen enorm voor patiënt én maatschappij. Onnodig, omdat toenemende nierschade voorkomen kan worden.
  • Grijpen we niet in, dan zal nierschade in 2040 wereldwijd doodsoorzaak nummer 5 zijn.

Nu het goede nieuws
We kunnen het tij nog keren! Nierschade is grotendeels te voorkomen. Door vroeger opsporen door bevolkingsonderzoek, adequate behandeling in de regio en een gezonde, zoutbewuste omgeving en voorlichting over de risico's van nierschade en het voorkomen hiervan.
De voordelen hiervan mogen duidelijk zijn: minder chronisch zieken en minder sterfgevallen. Dit betekent minder persoonlijk leed en een betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten. Maar ook lagere zorgkosten en meer beschikbare arbeidskrachten binnen de maatschappij.

Laten we op tijd ingrijpen
Uw kabinet is momenteel demissionair. Toch kunt u nog veel doen. U kunt een mooie erfenis nalaten voor de huidige en volgende generaties. Door nierschade te erkennen als een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en te zorgen dat niergezondheid een plek krijgt in de VWS-begrotingsbehandeling in uw Tweede Kamer. En door de aanpak van nierschade op te nemen in het verkiezingsprogramma van uw partij. Zo levert u een essentiële bijdrage in de strijd tegen toenemende nierschade. Mogen we op u rekenen?
Wij denken graag met u mee.

Met vriendelijke groet,
Tom Oostrom, directeur Nierstichting & Marja Ho-dac, directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland