Waarschuwing EMA over bloeddrukverlager blijkt voorbarig

Een recente metastudie, gefinancierd door de Nierstichting, zet serieuze twijfels bij een vermeend verband tussen medicijnen tegen hoge bloeddruk en huidkanker.

Aanleiding voor de studie van het Amsterdam UMC was een waarschuwing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over een verhoogd risico op huidkanker door de bloeddrukverlager hydrochloorthiazide. Dit risico op huidkanker werd gemeld door een Deense studie. Hydrochloorthiazide is een plastablet dat veel wordt voorgeschreven bij hoge bloeddruk. Het wordt door ongeveer een miljoen Nederlanders gebruikt, waaronder veel nierpatiënten. De waarschuwing van de EMA veroorzaakte dan ook onrust onder patiënten.

Onderzoekers van het Amsterdam UMC vragen zich af of deze conclusie van de EMA juist is, aangezien er veel meer studies zijn verricht naar het verband tussen bloeddrukverlagers en huidkanker, met wisselende resultaten. Bovendien vinden zij dat een beperkt risico op een relatief onschuldige vorm van huidkanker zorgvuldig moet worden afgewogen tegen de gevolgen van ongecontroleerde hoge bloeddruk.

Review
Om hun vermoeden te bevestigen voerden de onderzoekers een systematische review en metastudie waarin 42 onderzoeken met ruim 16,5 miljoen patiënten werden onderzocht. Ze vonden belangrijke tekortkomingen in de studies die de relatie tussen huidkanker en bloeddrukverlagers beschreven. Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met andere risicofactoren voor huidkanker, zoals zonlichtexpositie. In studies van hogere kwaliteit werd geen verband tussen bloeddrukverlagers en huidkanker gevonden. Er is verder sprake van een publicatiebias, waarbij positieve resultaten (wel een verband gevonden) vaker worden gepubliceerd dan negatieve resultaten (geen verband gevonden).
Bloeddrukverlagers, waaronder hydrochloorthiazide, zouden daarom gewoon voorgeschreven moeten worden aan mensen met hoge bloeddruk. Toch blijft het verstandig om je goed tegen de zon te beschermen, ook als je deze medicatie gebruikt.

Voor deze studie ontving Annalena Heisel een student researcher grant van de Nierstichting. Zij voerde de studie uit onder leiding van Rik Olde Engberink. De studie leidde tot een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Vascular Pharmacology.
EMA is op de hoogte van deze nieuwe studie en bespreekt momenteel of het advies ten aanzien van hydrochloorthiazide moet worden aangepast.