Presentatie Routekaart Nierdonatie en Transplantatie

Vandaag is op het jaarlijkse congres van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) de Routekaart Nierdonatie en Transplantatie gepresenteerd. Vanuit een gezamenlijke ambitie streeft de Nierstichting met het nierveld naar een betere toegang, transplantaat-overleving en levenskwaliteit voor nierpatiënten. De gezamenlijke routekaart dient komende jaren als basis voor onderzoek en innovatie, en verdere verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van de transplantatiezorg.

Nog steeds wordt ongeveer 65% van de patiënten met eindstadium nierfalen behandeld met dialyse. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door een tekort aan donornieren. Om dit tekort op te lossen is zowel het aanbod aan donornieren (zowel postmortaal als bij leven) als de levensduur van een donornier (transplantaat-overleving) cruciaal. “Met de invoering van de Donorwet zal het aantal postmortale donornieren naar verwachting toenemen en ook via nierdonatie bij leven worden jaarlijks ongeveer 500 transplantaties uitgevoerd. Maar hiermee is het tekort aan donororganen nog niet opgelost”, aldus Mariëtte Kraayvanger (Programmamanager Nierfunctievervangende behandelingen).

Betere transplantaatoverleving voor minder hertransplantaties
De lange termijn transplantaatoverleving is de afgelopen 20 jaar nagenoeg niet verbeterd. Daarom zet de Nierstichting ook in op verbetering van de transplantaat-overleving, waardoor er minder donornieren worden afgestoten en dus minder hertransplantaties nodig zijn. Op dit moment vinden op het gebied van de transplantatiezorg verschillende interessante (medisch-technologische) ontwikkelingen plaats, die kansen bieden voor verbetering van de lange termijn transplantatiezorg. Zoals machineperfusie, regeneratie, betere HLA-matching en risicostratificatie. Dit draagt ook bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van transplantatiepatiënten en hun deelname aan het maatschappelijke leven.
Naast een goede toegang tot transplantatie en optimale zorg (op maat) hebben patiënten en donoren behoefte aan eerlijke en volledige informatie, afgestemd op de behoefte en fase waarin zij zich bevinden. Ook is behoefte aan begeleiding en ondersteuning met aandacht voor emotionele en psychosociale aspecten. De knelpunten, die zowel patiënten als (potentiële) donoren ervaren, bieden mogelijkheden voor verbetering.

Routekaart: samen op weg naar meer succesvolle transplantaties
Om deze doelen te bereiken heeft de Nierstichting vanuit een gezamenlijke ambitie en samen met het transplantatieveld een routekaart ontwikkeld die de komende jaren als basis dient voor onderzoek en innovatie, maar ook voor de andere activiteiten.
Gericht op verbetering van de toegang tot transplantatiezorg en door een gezamenlijke investering in innovatief onderzoek en verdergaande samenwerking, kunnen we met alle relevante partijen de komende 10 jaar nog veel winst behalen voor de patiënt, en de zorg voor donoren verder verbeteren!

Routekaart nierdonatie en transplantatie