Nierstichting mobiliseerde 60 miljoen euro in 2022

De Nierstichting heeft ook in 2022 met succes invulling gegeven aan haar missie: gezonde nieren voor iedereen en een beter leven voor nierpatiënten. Om de impact voor nierpatiënten te vergroten zet de Nierstichting bewust in op het aanjagen van bijdragen van derden. Zo wist de Nierstichting 60 miljoen euro te mobiliseren.

Steeds meer impact voor nierpatiënten door samenwerking
Directeur Tom Oostrom blikt tevreden terug op 2022. “Kijkend naar de financiële middelen die wij hebben gemobiliseerd om impact te maken, is dit het meest succesvolle jaar dat wij ooit hadden. Het verbinden van gelijkgestemde partijen is het recept om van betekenis te zijn voor patiënten. Samen met co-financiers hebben we maar liefst 60 miljoen euro samengebracht voor verschillende projecten en onderzoeksprogramma’s. En dat is hard nodig, want chronische nierschade zal in 2040 doodsoorzaak 5 zijn. We hebben in de afgelopen jaren bewust onze focus verlegd naar het aanjagen van bijdragen van derden. Dit blijkt heel effectief: we verveelvoudigen zo onze inzet voor impact.”

Meer impact
“We kunnen ons geld maar één keer goed uitgeven”, vervolgt Oostrom. “Daarom zetten we als Nierstichting alleen die projecten in gang die anders niet van de grond zouden komen. Door onze nauwe samenwerking met de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) en partners in ons netwerk weten we wat nodig is. Daarin ligt onze toegevoegde waarde. We openen deuren en verbinden partners aan ons die dezelfde dromen willen verwezenlijken. Zo ontstaat een hefboom, waarmee we de impact van het geld van onze donateurs vergroten.”

In lijn met maatschappelijke ontwikkeling
De Nierstichting speelt hiermee volgens Oostrom in op een bredere ontwikkeling. “De kosten voor fondsenwerving en onze organisatiekosten lopen op, ook door de inflatie. We zien dat niet gecompenseerd worden door hogere opbrengsten. Daardoor blijft er minder geld over voor doelbestedingen. Donateurs hebben steeds meer alternatieven en het concrete resultaat van hun donatie wordt steeds bepalender voor hun keuze. Daarom zijn wij al lang niet meer het klassieke fonds dat zich alleen maar richt op fondsenwerven en vervolgens subsidiëren van onderzoek. Impact via samenwerking staat centraal.”

NextKidney
Oostrom wijst met trots op het succes van NextKidney, dat werkt aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. “Ik vind dit persoonlijk het mooiste voorbeeld hoe wij impact maken door samenwerking. De Nierstichting nam al in 2014 het initiatief, dat inmiddels is ondergebracht in een aparte onderneming, NextKidney. Wij zijn aandeelhouder van NextKidney, dat ook wordt ondersteund door zorgverzekeraars CZ, ZilverenKruis en Menzis.

NextKidney haalde in 2022 12 miljoen euro op bij verschillende partijen. Dit enorme bedrag had de Nierstichting nooit alleen kunnen opbrengen: het is de gezamenlijke krachtenbundeling die de marktintroductie van de draagbare kunstnier voor patiënten dichterbij brengt en dus voor impact zorgt.” Dit jaar starten de klinische testen op patiënten, eerst in Frankrijk en daarna in Nederland. Vervolgens moet het EC-goedkeuringsproces worden doorlopen en daarna kunnen patiënten er gebruik van maken. De draagbare kunstnier is een cruciale tussenstap op weg naar een implanteerbare kunstnier.

Toekomst
De Nierstichting gaat in 2023 verder op de ingeslagen weg richting gezonde nieren voor iedereen en een beter leven voor nierpatiënten. Oostrom: “We zetten nog meer in op het smeden van coalities en laten zo ons vliegwiel voor impact sneller draaien. Alleen samen met andere partijen, publiek-privaat en internationaal, kunnen wij onze missie realiseren. Wat ons betreft is dit de route om tot radicale doorbraken te komen. Doorbraken die het leven van huidige en toekomstige nierpatiënten ingrijpend zullen verbeteren.”

Andere samenwerkingsverbanden
Andere voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden zijn Check@home (met Diabetes Fonds, Hartstichting en Dutch CardioVascular Alliance), het NXTGEN HIGHTECH-programma (met twaalf bedrijven en drie kennisinstellingen) en de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (met Diabetes Fonds, Hartstichting, MLDS en strategische partners).

De samenvatting van het jaarverslag 2022 (in kengetallen) geeft een beeld van de belangrijkste resultaten en besteding van onze inkomsten.
Voor meer informatie zie het Financieel jaarverslag 2022 (pdf).