Symposium Chronische nierschade in beeld

De Nierstichting en het Radboudumc organiseren op donderdag 11 mei 2023 het symposium 'Chronische nierschade in beeld'. Het symposium is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, nefrologen, verpleegkundigen, diëtisten en apothekers. Kortom: alle zorgprofessionals die zich in de eerste of tweede lijn bezighouden met de zorg voor patiënten met nierschade.

Tijdens het symposium gaan we in op de vraag hoe we de zorg voor mensen met chronische nierschade in Nederland kunnen verbeteren. Dat doen we aan de hand van onderzoek, best practices en rondetafelgesprekken. Er is volop ruimte om kennis uit te wisselen, te netwerken en nieuwe samenwerkingen te initiëren. Het volledige programma vindt u hieronder en u kunt zich aanmelden via deze link. Accreditatie is afgegeven voor nefrologen, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en apothekers en aangevraagd voor verpleegkundigen.

PROGRAMMA:
13.30 uur
Inloop
14.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Anna Heijker (Nederlands Debat Instituut)

Omvang van nierschade en kansen voor vroegere opsporing

Prof. dr. Ron Gansevoort, hoogleraar interne geneeskunde UMC Groningen
Ron Gansevoort maakt zich al jaren hard voor een betere opsporing van nierschade. Hij laat zien hoe omvangrijk deze aandoening is en dat het aantal mensen met nierschade toeneemt. Ook gaat hij in op de mogelijkheden van het vroeger opsporen van nierschade in de algemene bevolking.

De juiste nierzorg op de juiste plaats
Dr. Carola van Dipten, huisarts en onderzoeker Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
Carola van Dipten promoveerde in 2022 aan de Radboud Universiteit met als onderwerp ‘Management of Chronic Kidney Disease: How to get the right care, in the right place?’ Zij onderzocht waar patiënten en huisartsen tegenaan lopen bij de zorg rondom chronische nierschade. Haar onderzoek laat zien dat huisartsen chronische nierschade vaak een abstract begrip vinden en soms extra ondersteuning en onderwijs nodig hebben. Verder blijkt dat een deel van de patiënten met stabiele nierschade dat onder behandeling is in het ziekenhuis, ook bij de huisarts behandeld zou kunnen worden.

Monitoring van patiënten met chronische nierschade bij de huisarts
Drs. Marianne Heins, onderzoeker, NIVEL
NIVEL bracht in opdracht van de Nierstichting in kaart in welke mate Nederlanders met chronische nierschade in beeld zijn bij de huisarts en in hoeverre huisartsen de NHG-standaarden naleven in de zorg voor mensen met chronische nierschade. Welke verbeteringen zijn nog mogelijk en wat betekent dit voor de eerstelijnszorg?

16.00 uur PAUZE

16.30 uur Ketenzorg in Noord-West Veluwe

Marian Klein Leugemors (huisarts) en Margreet Mazier (verpleegkundig specialist), Medicamus
Huisartsencoöperatie Medicamus (Noordwest-Veluwe en Zeewolde) startte een project waarbij een goed afgestemde werkwijze op het gebied van chronische nierschade werd ingevoerd. De registratie, controle en behandeling van patiënten met chronische nierschade verbeterden. Ook de communicatie met onder andere de apothekers op het gebied van nierfuncties is versterkt. Daarnaast lijkt het aantal verwijzingen naar de tweede lijn te zijn verminderd. Wat is het succes van deze aanpak?

Rondetafelgesprekken
U gaat in twee ronden onderling in gesprek over verschillende subthema’s, die betrekking hebben op het beter in beeld krijgen van chronische nierschade en het bevorderen van samenwerking.

  • U heeft chronische nierschade. Maar dan? Wie is aan zet?
    Zowel zorgverlener als patiënt hebben verantwoordelijkheden om nierschade te behandelen en verergering tegen te gaan. Hoe werkt de registratie, opvolging en monitoring van chronische nierschade in de dagelijkse praktijk?
  • Voor elke regio een zorgprogramma chronische nierschade. Of toch niet?
    Chronische zorg wordt steeds meer geïntegreerd. Heeft een zorgprogramma dan wel toekomst?. Zijn er alternatieven ter bevordering van samenwerking?
  • Vroeger opsporen van chronische nierschade. Tegen welke prijs?
    Hoe ver moeten en willen we gaan met screening op chronische aandoeningen? Zitten huisartsen hierop te wachten? Willen patiënten dit? Moet er een bevolkingsonderzoek komen? Of screenen we straks via de drogist?

17.30 uur Afsluiting en netwerkborrel

Praktische informatie:
Datum: donderdag 11 mei 2023
Tijd: 13.30 uur – 18.00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Aanmelden: Symposium chronische nierschade