Meldpunt medicijntekort voor nierpatiënten

Al langere tijd krijgen wij signalen van nierpatiënten over medicijnen die niet op voorraad zijn: noodzakelijke medicijnen worden niet op tijd geleverd of patiënten krijgen zonder overleg een vervangend medicijn. Dat kan invloed hebben op de gezondheid en het dagelijks leven van nierpatiënten.

Voor de NVN en Nierstichting was dit aanleiding het Meldpunt medicijntekort in het leven te roepen. Daarmee willen we de problemen in kaart brengen die nierpatiënten met hun medicijnen ondervinden. Om welke medicijnen gaat het? En waar zijn de problemen het grootst?

Ervaringen van nierpatiënten
Nierpatiënten worden opgeroepen hun ervaringen met medicijnen die niet of te laat zijn geleverd te delen, en wel via een vragenlijst op het Meldpunt Medicijntekort.

Het vervolg
Via Patiëntenfederatie Nederland onderhouden we contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In januari hebben we in een brief aan de minister onze zorgen geuit over slecht leverbare medicijnen: Continuïteit farmaceutische zorg en geneesmiddelentekorten
Met de informatie die het meldpunt oplevert, zullen we, ook weer samen de Patiëntenfederatie Nederland, acties richting de politiek ondernemen.