Voedingssupplementen niet langer vergoed: financiële klap voor nierpatiënten

Vanaf 1 januari dit jaar worden tal van voedingssupplementen niet langer vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Voor nierpatiënten gaat het hier onder meer om kaliumcitraat en magnesiumcitraat. Hierdoor dreigt een groot aantal patiënten in de financiële problemen te raken, omdat de kosten voor deze supplementen op jaarbasis in de duizenden euro’s kunnen lopen. De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) pleiten voor het terugdraaien van deze regeling en voor een coulanceregeling ter overbrugging.

“Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Deze middelen worden als ‘supplement’ gezien, maar voor een bepaalde groep nierpatiënten met zeldzame nierziekten gaat het om een noodzakelijke medische behandeling. Het tijdelijk minderen of stoppen van de inname van deze supplementen is beslist geen optie. De patiënt wordt dan doodziek en moet dan vervolgens worden opgenomen in het ziekenhuis. Die kosten liggen vele malen hoger. Er lijkt zodoende vooral naar de korte termijn te zijn gekeken, aldus Marja Ho-dac, directeur NVN.”

Meer werken is geen optie als je ziek bent
“Mijn dochter is 32 en lijdt aan het syndroom van Gitelman”, vertelt Paul Steffens. “Om deze reden heeft ze redelijk grote hoeveelheden kalium Slow-K en magnesium nodig. Vanaf januari wordt dit dus niet meer vergoed waardoor alle kosten nu voor eigen rekening komen. Dat gaat in totaal om een goede € 2.200 op jaarbasis en dat is dan nog exclusief het eigen risico. Dat is veel geld voor haar. Het is geen optie om minder supplementen te nemen omdat dit zeker leidt tot een ziekenhuisopname, wat ook nog eens leidt tot extra zorgkosten. Het geld moet dus ergens anders vandaan komen. Ze moet nu flink bezuinigen en koopt alleen nog het hoogstnoodzakelijke. Leuke extra’s zijn niet meer te betalen. Meer werken om zo de gestegen kosten op te vangen is geen optie. Mijn dochter is door haar aandoening snel vermoeid. Ze werkt nu vier dagen en dat is eigenlijk al knap.”

Dit raakt het hele gezin
Irene Kinds werd in januari onprettig verrast: “Ik ontving begin januari ineens een afwijzing van mijn verzekeraar dat kaliumcitraat niet meer vergoed wordt. Mijn zoon (13) heeft Cystinose en kan niet zonder. Blijkbaar wordt het vanaf januari alleen nog vergoed onder nieuwe voorwaarden waar wij niet aan voldoen. In totaal gaat dit bij ons om € 3.600 per jaar. Die kosten lopen bovendien op omdat ouder wordende kinderen steeds meer kaliumcitraat nodig hebben. Dat is voor ons niet te betalen. We overwegen nu om onze beide kinderen van sport en muziekles te halen om zo kosten te besparen. Het is ook nog maar de vraag of een vakantie er nog wel in zit. Dit raakt ons hele gezin. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe we deze situatie het hoofd moeten bieden.”

Dringende oproep tot herziening maatregelen
Uit alle verhalen die de NVN ontvangt wordt duidelijk dat de financiële consequenties immens zijn voor deze groep patiënten. Het niet meer vergoeden van deze voedingssupplementen heeft een onevenredig zware financiële impact op nierpatiënten. De Nierstichting en de NVN pleiten daarom voor het terugdraaien van de maatregelen en doen een dringend verzoek aan Zorgverzekeraars Nederland om ter overbrugging voor deze groep een coulanceregeling te regelen.