Nieuwe donorwet succesvol, aantal niertransplantaties fors gestegen

In 2022 zijn 1.008 niertransplantaties uitgevoerd waarvan meer dan de helft met een nier van een levende donor, zo blijkt uit de NTS-jaarcijfers. Dit is een forse stijging ten opzichte van de afgelopen jaren en daarmee stijgt het aantal niertransplantaties tot boven het gemiddelde niveau van vóór de coronapandemie. Daarmee wordt het succes van de nieuwe Donorwet goed zichtbaar: 8,1 miljoen mensen staan nu geregistreerd met toestemming voor donatie wat resulteert in méér orgaantransplantaties.
aantal niertransplantaties 2017 - 2022

Positieve effecten van de nieuwe Donorwet zetten door
Er zijn in 2022 meer mensen dan ooit geweest die na overlijden organen hebben gedoneerd. Ondanks het ‘corona effect’ aan het begin van het jaar, waardoor potentiële donoren met een coronabesmetting werden afgewezen en door minder IC-opnames vanwege te weinig capaciteit. Maar liefst 860 mensen ontvingen een levensreddend donororgaan van overleden donoren. Dat zijn er 104 meer dan over 2021 en dat was al een goed jaar.

Mariette Kraayvanger, programmamanager Donatie en Transplantatie Nierstichting: “Het positieve effect van de nieuwe Donorwet zien we daarmee nu ook in de getallen terug. Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen bereid zijn om hun organen af te staan na hun overlijden. Zij geven mensen daarmee hun leven terug.”
Vanaf het najaar van 2021 staat elke Nederlander van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Het aantal mensen dat met ‘Ja’ of ‘Geen bezwaar’ staat geregistreerd is flink toegenomen. Maar liefst 8,1 miljoen mensen hebben toestemming gegeven voor orgaandonatie: 4,8 miljoen Ja en 3,3 miljoen geen bezwaar. Daarnaast laten 1,5 miljoen mensen bewust de keuze over aan een ander.

Inhaalslag bij nierdonatie bij leven
Ook het aantal transplantaties met een nier van een levende donor is gestegen naar het hoogste niveau in de afgelopen jaren. Afgelopen coronajaren was dat aantal juist fors gedaald doordat levende donatie in veel gevallen niet door kon gaan vanwege de beperkte IC-capaciteit.
Kraayvanger: “Afgelopen jaar hebben we de broodnodige inhaalslag gezien in het aantal nierdonaties bij leven. Daardoor hoefden minder mensen aan de dialyse, een behandeling die zowel lichamelijk als emotioneel belastend is. Een tijdige transplantatie vermindert ook de werkdruk voor het personeel in de dialysezorg, dat al overbelast is vanwege grote personeelstekorten in de dialysezorg.”

wachtlijst voor niertransplantatie

De wachtlijst voor een donornier is met 5% gestegen van 877 naar 923 per begin van dit jaar. Een gevolg van meer nierpatiënten die op de wachtlijst worden geplaatst.
“Onder de nieuwe Donorwet zien we nu een groter aanbod aan donororganen zodat nierpatiënten een beter perspectief hebben op een levensreddende donornier. Anders dan bij andere organen is de wachtlijst voor donornieren gestegen (+5%) en vormen zij bovendien de grootste groep patiënten op de wachtlijst. Voor nierpatiënten blijven dus zowel nierdonatie na overlijden als nierdonatie bij leven hard nodig. We zien nog altijd dat mensen komen te overlijden terwijl zij wachten op een nier, of dat ze door verslechtering van hun conditie niet meer transplantabel zijn'', aldus Mariette Kraayvanger.

Betere transplantatiekansen
De Nierstichting zet zich daarnaast in voor betere transplantatiekansen voor complexere nierpatiënten. En verder voor de verbetering van de kwaliteit van donornieren door een verbeterde selectie en nieuwe behandelingen en het herstellen van donornieren van mindere kwaliteit. Dat maakt dat meer getransplanteerde patiënten langer een goed functionerende donornier kunnen behouden.