Nierstichting overhandigt cheque voor onderzoek Nefrotisch Syndroom

Op 14 november is aan onderzoeker dr. Rutger Maas van het Radboudumc een cheque overhandigd door de Nierstichting voor onderzoek naar het nefrotisch syndroom. De donatie is tot stand gekomen door de nalatenschap van de moeder van Janneke Bresser, patiënt onder behandeling van Dr. Maas.

Arjen Rienks, Programmamanager Onderzoek van de Nierstichting, overhandigde de cheque van € 3.345 aan Dr. Maas. Daarboven kwam nog een gift van de FortaFoundation van € 13.150.

Over nefrotisch syndroom/ FSGS
Focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) is een ernstige nierziekte die een fors eiwitlek vanuit het bloed naar de urine en verlies van de nierfunctie veroorzaakt (nefrotisch syndroom).
De behandeling van FSGS is gericht op het behoud van de nierfunctie door het terugdringen van het eiwitlek. Voor de behandeling worden prednison en andere afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt, maar deze hebben onvoldoende effect op het eiwitlek en bovendien ernstige bijwerkingen. Zelfs een niertransplantatie lost het probleem niet op, omdat de ziekte direct terugkeert in de transplantaatnier.

Onderzoek dr. Rutger Maas
De oorzaak van FSGS is niet precies bekend. Het is wel duidelijk dat de ziekte met name bepaalde cellen in de nierfilters aantast: de podocyten. Waarschijnlijk zitten er één of meer ‘FSGS factoren’, stoffen in het bloed die de podocyten beschadigen. De aard van de FSGS factoren is onbekend en stelt onderzoekers al tientallen jaren voor een raadsel. Dr. Rutger Maas is met behulp van een Kolff subsidie van de Nierstichting bezig met het identificeren van deze factoren in het bloed, die nierschade veroorzaakt bij patiënten met de nierziekte FSGS.