Sandy Grishaver-Kalisingh en Elmira Baghery nieuwe leden Raad van Toezicht Nierstichting

Vanaf 12 oktober zijn Sandy Grishaver-Kalisingh en Elmira Baghery benoemd als leden van de Raad van Toezicht.

Piet Batenburg, voorzitter Raad van Toezicht bij de Nierstichting: “We zijn verheugd met het aantreden van Sandy Kalisingh en Elmira Baghery. Met deze twee nieuwe leden zijn deskundigheid en diversiteit in de Raad geborgd. En we bedanken Caroline van Gent voor haar inzet de afgelopen jaren. Haar betrokkenheid bij de Nierstichting is van grote waarde geweest. Met de komst van Elmira kunnen we hierop goed voortbouwen.”

“Graag leg ik de verbinding tussen het medische, technisch en wetenschappelijk werkveld, zodat deze door cross-over oplossingen leiden tot innovaties met maatschappelijke impact voor gezonde nieren in de multiculturele samenleving,” aldus Sandy Kalisingh.

Elmira Baghery: “De Nierstichting maakt momenteel met Koers een belangrijke transitie door. Ik hoop naast juridische expertise een frisse kijk op zaken en een progressieve benadering te brengen en een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de ambities van de Nierstichting om met relevante en innovatieve initiatieven impact te maken en positieve verandering te brengen in het leven van nierpatiënten.”

Over Sandy Grishaver-Kalisingh - maatschappelijk profiel
Sandy is wetenschapper in de Medische Informatiekunde en houdt zich bezig met effectief gebruik van biomedische data, informatie en kennis. In haar familie heeft ze meerdere leden met nierziekten. Zij wil graag haar steentje bijdragen om te komen tot een innovatieve oplossing voor nierziekten. In 2019 is zij door Opzij benoemd als een van de meest invloedrijke vrouwen in Nederland vanwege haar technisch-medische onderzoek en kennis en de impact daarvan.

Sandy Kalisingh is eigenaar van een management- en consultancybureau, dat zich bezighoudt met het snijvlak van medisch, robotica en ICT. In haar opdrachten werkt zij samen met partners zoals TNO, TU Delft, Hersenstichting en TU/e. Zij heeft een leerboek geschreven over endoscopische chirurgie. Ze is projectleider van de werkgroep ‘Diversiteit & Inclusiviteit in wetenschappelijk onderzoek en redactielid van Robot magazine. Naast de combinatie van het medische, technische en wetenschappelijke werkveld voegt zij ook haar ervaring toe aan het helpen ontwikkelen van maatschappelijke impact van onderzoek. “Ik kijk daarbij graag door de ‘bril’ van multidisciplinariteit en multiculturaliteit.” In haar huidige functie bij de Nederlandse Organisatie voor de Wetenschap (NWO), afdeling Toegepast Technische Wetenschappen (TTW), is Sandy naast senior program officer medisch-technische projecten ook coördinator van Kennisbenutting, waarbij onderzoeken die leiden tot maatschappelijke impact centraal staan.

Over Elmira Baghery- juridisch profiel
Elmira heeft een eigen bureau gespecialiseerd in ondernemingsrecht en governance. Zij was eerder verbonden aan grote advocatenkantoren en heeft daar internationaal ervaring opgedaan. Ze wordt met regelmaat als council ingeroepen bij een stichting van kinderen met een beperking. Vanaf vorig jaar is zij senior jurist in de Commissie Werkelijke Schade (toeslagenaffaire). Haar plek als finaliste bij de Legal Award in 2021 heeft mede te maken met de veelheid aan opdrachten die zij in het eerste jaar als zelfstandige verricht heeft met maatschappelijke impact (o.a. pro-deo). Ze is auteur van boek ‘Juridisprudentie burgerlijk procesrecht’ en lid van het platform ‘Diversiteit en Inclusie’ bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

In haar nieuwe rol in de Raad van Toezicht ziet zij diverse juridische vraagstukken waar een goede doelen stichting mee te maken krijgt en adviseert zij waar nodig over specifieke sector-regelgeving.