Sandy Grishaver-Kalisingh en Elmira Baghery nieuwe leden Raad van Toezicht Nierstichting

Vanaf 12 oktober zijn Sandy Grishaver-Kalisingh en Elmira Baghery benoemd als leden van de Raad van Toezicht.

Piet Batenburg, voorzitter Raad van Toezicht bij de Nierstichting: “We zijn verheugd met het aantreden van Sandy Kalisingh en Elmira Baghery. Met deze twee nieuwe leden zijn deskundigheid en diversiteit in de Raad geborgd. En we bedanken Caroline van Gent voor haar inzet de afgelopen jaren. Haar betrokkenheid bij de Nierstichting is van grote waarde geweest. Met de komst van Elmira kunnen we hierop goed voortbouwen.”

“Graag leg ik de verbinding tussen het medische, technisch en wetenschappelijk werkveld, zodat deze door cross-over oplossingen leiden tot innovaties met maatschappelijke impact voor gezonde nieren in de multiculturele samenleving”, aldus Sandy Kalisingh.

Elmira Baghery: “De Nierstichting maakt momenteel met Koers een belangrijke transitie door. Ik hoop naast juridische expertise een frisse kijk op zaken en een progressieve benadering te brengen en een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de ambities van de Nierstichting om met relevante en innovatieve initiatieven impact te maken en positieve verandering te brengen in het leven van nierpatiënten.”

Over Sandy Grishaver-Kalisingh - maatschappelijk profiel
Sandy is wetenschapper in het Medisch Technisch domein. Ze heeft haar masteropleiding Medical Informatics afgerond aan de UvA. Als medisch informatiekundige fungeerde ze als een spin in het web tussen een arts, patiënt en/of ICT-er. Door het spreken van de verschillende talen is ze in staat om complexe interdisciplinaire invalshoeken te combineren en dwarsverbanden te leggen. In haar familie heeft ze meerdere leden met nierziekten. Zij wil graag haar steentje bijdragen om te komen tot een innovatieve oplossing voor nierziekten. In 2019 is zij door Opzij benoemd als een van de meest invloedrijke technische vrouwen in Nederland vanwege haar medisch-technische werkzaamheden en kennis en de impact daarvan.

Sandy Kalisingh is eigenaar van een management- en consultancybureau, dat zich bezighoudt op het snijvlak van medisch, robotica en ICT. Zij werkt op diverse opdrachten van onder andere ASML, TU Delft, Hersenstichting, Medical Delta en TU/e. Zij heeft een leerboek geschreven over endoscopische chirurgie en half 2023 zal haar nieuwe boek “The Technical Principles of Endoscopic Surgery” verschijnen. Ze is projectleider van de werkgroep ‘Diversiteit & Inclusiviteit in wetenschappelijk onderzoek en lid van de redactieraad Robot magazine. Naast de combinatie van het medische, technische en wetenschappelijke werkveld voegt zij ook haar ervaring toe aan het helpen ontwikkelen van maatschappelijke impact van onderzoek. “Ik kijk daarbij graag door de ‘bril’ van multidisciplinariteit en multiculturaliteit.” In haar huidige functie bij de Nederlandse Organisatie voor de Wetenschap (NWO), afdeling Toegepast Technische Wetenschappen (TTW), is Sandy naast senior program officer medisch-technische projecten ook coördinator van de benadering ‘Maatschappelijke Impact’, waarbij onderzoeken die leiden tot maatschappelijke impact centraal staan.

Over Elmira Baghery- juridisch profiel
Elmira Baghery is advocaat en oprichter van Legal Notes, een gespecialiseerd advocatenkantoor in het ondernemingsrecht, governance en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting. Zij is in het verleden verbonden geweest aan grote advocatenkantoren en heeft daar internationaal ervaring opgedaan. Ook heeft Elmira ervaring als legal counsel in het bedrijfsleven. Naast haar werk is zij raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en is zij betrokken bij de advisering van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen over de schadeloosstelling van ouders die door de toeslagenaffaire zijn gedupeerd. In 2022 werd Elmira geslecteerd als finalist van de Dutch Independent Legal Award verkiezing, de verkiezing voor de beste zelfstandige advocaat in Nederland. Zij was tot eind 2022 lid van het platform inclusie en diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten.
In haar nieuwe rol als lid van de Raad van Toezicht van de Nierstichting brengt Elmira onder andere haar juridische expertise in.'