Nierpatiënten extra kwetsbaar voor oplopende kosten

De Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting (NSN) roepen het kabinet nadrukkelijk op tot extra steunmaatregelen voor nierpatiënten.

Noodoproep
De voorbeelden zijn schrijnend. Nierpatiënten geven aan dat er steeds vaker geen geld is voor gezonde boodschappen, kleding en schoenen of bijvoorbeeld de vervanging van een defecte wasmachine. Het einde van de prijsstijgingen is bovendien nog niet in zicht. Verder worden nierpatiënten net als iedereen geconfronteerd met een fors hogere energierekening. Dit wordt nog eens verergerd door hogere stroomkosten door bijvoorbeeld thuisdialyse en exploderende gaskosten als men ook nog eens door ziekte aan huis is gebonden. Niet in de laatste plaats zijn veel maatregelen en voorzieningen voor deze groep juist afgeschaft in de afgelopen jaren.

Oplopende kosten
Niemand heeft gevraagd om de explosieve stijging van energiekosten of een historisch hoge inflatie. Het is wel zo dat deze ontwikkelingen met name nadelig uitpakken voor nierpatiënten. Zij zien zich al geconfronteerd met hogere zorgkosten dan anderen.

Oproep namens NVN/NSN
Laten we elkaar niet uit het oog verliezen en juist diegenen die het nu zo hard nodig hebben, door deze financieel zware periode loodsen. We roepen het kabinet daarom op tot extra steunmaatregelen voor nierpatiënten en andere chronisch zieken. Iedereen heeft het zwaar, maar nierpatiënten worden onevenredig hard geraakt onder de huidige omstandigheden.

Overzicht afgeschafte maatregelen en voorzieningen

  • Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatieregeling Eigen Risico zijn afgeschaft;
  • Mogelijkheid voor belastingaftrek van specifieke zorgkosten is sterk teruggebracht en het drempelbedrag is verhoogd;
  • Tegelijkertijd hebben patiënten minder vaak een betaalde baan en wanneer men een baan heeft en deze verliest als gevolg van een aandoening dan heeft dit een inkomensdaling van 30% tot gevolg (WIA is 70% van het laatstverdiende loon).

Tips
Al eerder maakten we een overzicht met financiële tips voor chronisch zieken, je kunt deze hier bekijken.