Oproep aan VWS: heroverweeg besluit stopzetten donorvoorlichting door ervaringsdeskundigen

Onlangs maakten het ministerie van VWS en de Nederlandse Transplantatiestichting bekend dat zij stoppen met het inzetten van ervaringsdeskundige vrijwilligers bij gastlessen op scholen. De Nierstichting en NVN betreuren dit besluit en roepen de minister op het terug te draaien.

Het stopzetten de donorvoorlichting door vrijwilligers doet geen recht aan de jarenlange, tomeloze inzet van deze mensen, die gezamenlijk duizenden gastlessen gaven. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid – als getransplanteerde of nabestaande van een orgaandonor – hebben zij een uniek perspectief dat in de klas kan leiden tot bijzondere gesprekken, stof tot nadenken en gesprekken thuis aan de keukentafel over het thema orgaandonatie. Het maken van een eigen keuze in het donorregister staat daarbij centraal, niet welke keuze dat moet zijn.

Met de in 2020 ingevoerde Donorwet vindt de overheid nu dat ‘gebalanceerde’ voorlichting van groter belang is geworden. De Nierstichting en NVN vinden het te kort door de bocht om te stellen dat getrainde ervaringsdeskundigen onvoldoende gebalanceerde voorlichting kunnen geven. De suggestie dat zij jonge mensen onder druk zetten om zich als orgaandonor te registreren is niet alleen onterecht, maar ook kwetsend voor de vrijwilligers.

De ervaring van iemand die écht weet wat het betekent om een levensreddend orgaan te ontvangen is bij een dergelijk complex onderwerp van groot belang. Juist voor iemand die getransplanteerd is,  is het belangrijk te weten dat een keuze voor orgaandonatie in vrijheid is genomen. De voorlichters zijn dan ook getraind om de verschillende kanten van orgaandonatie bespreekbaar te maken, de dilemma’s te adresseren en praktische vragen te beantwoorden.

Wij roepen de minister op om het besluit te heroverwegen en samen met de bijna 50 vrijwilligers te zoeken naar een manier om de gastlessen te blijven invullen en hun waardevolle kennis niet verloren te laten gaan.