Zorgelijke situatie nierpatiënten in Oekraïne

Nierpatiënten in Oekraïne of op de vlucht zijn zeer kwetsbaar. Er is niet of nauwelijks nog infrastructuur en lang niet altijd is er toegang tot medische zorg. Nierpatiënten hebben continue toegang nodig tot dialyse en andere noodzakelijke medische behandeling. Dialyse is een levensreddende behandeling. Als je niet dialyseert ga je dood. De Europese organisatie van nefrologen (ERA) heeft het initiatief genomen richting haar landelijke organisaties om voor deze groep patiënten noodzakelijke hulp zoals medicijnen, dialyseapparatuur en medische zorg te coördineren.

Volgens cijfers uit 2019 zijn er 10.250 nierpatiënten in Oekraïne, van wie er bijna 9.000 dialyseren (7800 hemodialyse en 1200 buikdialyse) en ruim 1400 getransplanteerden (meestal met een levende donor). Chronische nierpatiënten zijn afhankelijk van een dieet en medische zorg. Hemodialyse gebeurt via een kunstnier die verbonden is aan een dialysemachine. Deze heeft veel elektriciteit en water nodig. Buikdialyse patiënten hebben goede hygiëne nodig. En transplantatie patiënten moeten elke dag anti afstotingsmedicijnen slikken.

Het is uitermate belangrijk dat nierpatiënten in Oekraïne toegang hebben tot dialyse en/of transplantatie en medicijnen. Ook in de landen waar ze naar toe vluchten. Op dit moment is er nog veel onduidelijk. De European Kidney Health Alliance (EKHA) volgt de situatie nauwgezet en staat in contact met nierpatiënten organisaties van de buurlanden van Oekraïne. EKHA heeft bij de Europese Commissie speciale aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep.

Nederland
Het kabinet verwacht dat naar schatting  uiteindelijk 50.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland komen. Het aandeel nierpatiënten is op dit moment moeilijk in te schatten. Volgens een grove schatting (van de NFN) zou het gaan om rond de 20 patiënten met eindstadium nierfalen. Met enige spreiding kunnen Nederlandse dialysecentra de dialysebehoeftige vluchtelingen opnemen.
De Nederlandse organisatie van Nefrologen (NFN) heeft een multidisciplinair coördinatieteam (CT) ingesteld rond deze crisis. Met ook Marja Ho-Dac, directeur NVN. En een emailadres opengesteld voor vragen over gevolgen van deze crisis voor nierpatiënten. 
Zie hiervoor het NFN-bericht.