Oproep aan Tweede Kamer: maak ons eten weer gezond; kies voor bindende afspraken met voedingsindustrie en een slimme suikertaks

Onze schappen staan vol met ongezond eten en drinken. Nierstichting zit samen met andere gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Hartstichting en Maag Lever Darm Stichting in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG). Zij pleiten voor overheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat er minder suiker, zout en ongezond vet in ons dagelijks eten en drinken zit. De inhoud van het coalitieakkoord is hoopgevend qua voorstellen voor effectieve gezondheidsbevordering, maar het nieuwste voorstel voor productverbetering (NAPV) wijkt daar vanaf. De AVGG roept de Kamer op om alleen effectieve maatregelen te kiezen, zoals de suikertaks.

Basisvoorwaarden nodig voor écht minder zout suiker en ongezonde vetten in eten en drinken
Bernique Tool (voorzitter AVGG): ‘In Nederland kampen 350.000 kinderen met overgewicht en jaarlijks gaan bijna 13.000 mensen dood door ongezonde voeding. Ongezonde voeding is na roken de meest voorkomende vermijdbare doodsoorzaak. Ondertussen staan de schappen nog altijd vol met ongezonde bewerkte producten. Onze oproep is: overheid, zorg voor bindende afspraken met producenten.’

Nederland is er klaar voor: acht op de tien Nederlanders vindt dat bewerkte voedingsmiddelen gezonder gemaakt moeten worden. Van deze groep vindt meer dan 90% dat dit snel moet gebeuren. Het voorstel voor het nieuwe systeem, de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) dat donderdag wordt besproken, voldoet helaas niet. Onze oproep aan de Kamer is dan ook: kies voor een effectief systeem. Het vorige systeem heeft gefaald, dankzij vrijblijvende afspraken met de industrie. Het nieuwe voorgestelde systeem mist de in het coalitieakkoord beloofde bindende afspraken met de industrie. De AVGG, gesteund door veel maatschappelijke organisaties, blijft pleiten voor een effectief en impactvol systeem dat voldoet aan vier basisvoorwaarden* (zie onder en bijlage). Alleen door aan die voorwaarden te voldoen zullen producenten en supermarkten hun producten werkelijk gezonder gaan maken en kan het NAPV bijdragen aan minder zieke mensen als gevolg van ongezonde voeding.

Zet in op snelle invoering van belasting met impact op suikerhoudende dranken
Een andere maatregel die zal bijdragen aan gezondheidsdoelen is de invoering van een nieuwe suikertaks. In het coalitieakkoord is deze ook aangekondigd en de staatsecretaris van VWS heeft aangegeven die snel te willen invoeren. Tool: ‘Maar kies dan wel voor een slimme suikertaks, met een zo groot mogelijk gezondheidsimpact, afgeleid naar voorbeeld van het Britse model met een trapsgewijze suikertaks. Hierbij worden suikervrije dranken meer belast naarmate ze meer suiker bevatten.’ Uit RIVM- en internationaal onderzoek blijkt dat fabrikanten daardoor worden uitgedaagd om minder suiker in hun dranken te doen en dat is precies de bedoeling. 65% van de Nederlanders is voor een suikertaks. Uit onderzoek van GGD Amsterdam blijkt ook dat duurdere frisdrank jongeren helpt om de gezonde keuze te maken.

Het is tijd voor gezonde voeding
Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek. Overgewicht en (chronische) ziektes gerelateerd aan ongezonde voeding zijn geen persoonlijke keuze. We worden constant verleid tot een ongezond voedingspatroon zonder dat we het weten. Het is een maatschappelijk probleem. De oplossingen liggen voor de hand. Het is tijd voor gezonde voeding. Het is tijd voor een Gezonde Generatie.