NTS-Jaarcijfers 2021: wachtlijst voor niertransplantaties neemt toe; minder nierdonaties bij leven

In 2021 werden 916 niertransplantaties uitgevoerd, waarvan ongeveer de helft met een nier van een levende donor. Hoewel dit een stijging is ten opzichte van 2020, is het aantal transplantaties nog niet op het niveau van vóór de coronapandemie. Met name het aantal transplantaties met een nier van een levende donor blijft lager dan in 2019. Ook neemt de wachtlijst toe, net als de tijd dat mensen moeten wachten op een levensreddend orgaan.

Nierdonatie bij leven
In 2021 werden er 452 nieren getransplanteerd met een nier van een levende donor. Hiermee komt het levende donatieprogramma weer goed op gang, maar ten opzichte van vóór corona zien we nog steeds een verschil van 50 transplantaties. Daarnaast ontvangen wij signalen van de transplantatieprofessionals en patiënten dat de wachttijd voordat iemand getransplanteerd kan worden, toeneemt. Mariette Kraayvanger (programmamanager Donatie en Transplantatie Nierstichting): “In 2021 waren er door de coronapandemie helaas geen mogelijkheden voor een inhaalslag doordat de reguliere zorg blijvend werd afgeschaald. Het gevolg hiervan is dat mensen in afwachting van een transplantatie aangewezen zijn op dialyse. Een zeer zware en lichamelijk belastende behandeling. Bovendien zijn er grote personeelstekorten in de dialysezorg, dus een toename van het aantal mensen dat noodgewongen moet dialyseren heeft ook gevolgen voor de al overbelaste zorg.”

Wachtlijst neemt toe
Op 1 januari 2022 stonden er 877 mensen op de wachtlijst voor een nier, een toename van 9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Mariette Kraayvanger: “Wat ons zorgen baart is dat de wachtlijst toeneemt. Voor nieren is die bovendien het meest gestegen van alle organen. Het is niet uit te sluiten dat er meer mensen komen te overlijden terwijl zij wachten op een nier, of dat ze door verslechtering van hun conditie niet meer transplantabel zijn."

Effect nieuwe Donorwet door coronapandemie nog niet goed zichtbaar
Na de zomer van 2021 werd de invoering van de nieuwe Donorwet afgerond: daarmee staat elke Nederlander van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Het heeft geleid tot een enorme toename van het aantal mensen dat met ‘Ja’ of ‘Geen bezwaar’ geregistreerd staat. Door de afname van het aantal transplantaties als gevolg van de coronapandemie is het effect van de Donorwet nog niet goed te zien. Mariette Kraayvanger: “Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen bereid zijn om hun organen af te staan na hun overlijden. Zij geven mensen daarmee hun leven terug. En we hopen dat de nierdonaties bij leven met hoge prioriteit worden ingehaald, zodat de achterstanden worden ingehaald.”

Lees ook het bericht van de Nederlandse Transplantatiestichting over de jaarcijfers.