Nierstichting en NVN vragen minister nierpatiënten niet uit het oog te verliezen

Afgelopen week stuurden de Nierstichting en NVN de recent aangetreden minister Ernst Kuipers een brief om hem te vragen aandacht te houden voor de positie van nierpatiënten. Al eerder vroegen wij toenmalig minister De Jonge de derde vaccinatie mogelijk te maken, beschermingsmiddelen te vergoeden en behandeling met antistoffen mogelijk te maken.

Concreet vragen wij de minister een aantal zaken, die hieronder zijn samengevat:

  • Zodra een effectieve behandeling met antistoffen tegen omikron beschikbaar is, aan te dringen bij EMA en CBG op een vlotte besluitvorming. En te zorgen dat deze behandelingen betaalbaar en beschikbaar zijn.
  • Mensen voor wie de booster de vierde vaccinatie betreft een volledige dosis Moderna toe te laten dienen (in plaats van een halve dosis zoals nu het geval is).
  • Beschermingsmiddelen voor (nier)patiënten met afweerstoornissen blijvend te vergoeden.
  • Binnen de te ontwikkelen langetermijnvisie op corona speciale aandacht te geven aan kwetsbare patiëntengroepen zoals nierpatiënten.
  • Niertransplantaties op peil te houden gedurende de COVID-19 pandemie. Wij vinden het belangrijk daarbij zorg te dragen voor de training van medische professionals.

Lees de volledige brief
Lees de brief die de NTS en het LONT in december stuurden