Nieuw kabinet zet stevig in op gezonde voeding

In het nieuwe coalitieakkoord wordt gehoor gegeven aan de breed gesteunde oproep uit de samenleving voor een Gezonde Generatie in 2040. Deze nieuwe basis voor het preventiebeleid biedt kansen voor impactvolle resultaten. Die zijn hard nodig, want nu is al meer dan 50% van de Nederlanders chronisch ziek (RIVM). Als we niets doen, zal dat percentage alleen maar stijgen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving.

We zijn heel blij met de aandacht voor gezonde voeding. Want ongezonde voeding is met bijna 13.000 doden per jaar, na roken, de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak en gelinkt aan chronische ziekte. Op dit moment zorgt de voedselomgeving ervoor dat vrijwel niemand volledig gezond eet en drinkt. Terwijl onze jeugd een omgeving verdient waarin het aanbod van eten en drinken gezond is. En dus ook minder #zout. Met de aangekondigde koerswijziging voor bindende afspraken met de voedingsindustrie voor gezondere voedingsmiddelen om zout, vet en suiker te verlagen, invoering van een suikertaks en bescherming van kinderen tegen marketing worden serieuze stappen gezet zodat onze jeugd gezond kan opgroeien.
Samen met de Gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Hartstichting en Maag Lever Darm Stichting heeft de Nierstichting - verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) - zich met de campagne #Tijdvoorgezondevoeding hard gemaakt voor gezonde voeding in het regeerakkoord. Met steun ook uit de zorg, wetenschap en tientallen maatschappelijke organisaties zoals gemeente Amsterdam en UNICEF Nederland. 

Naar passende zorg
In het komende kabinetsbeleid wordt ‘passende zorg’ de norm. Dat betekent volgens het nieuwe kabinet dat zorg ‘bewezen effectief is en overbehandeling wordt voorkomen’. En ‘samen met patiënt en professional tot stand komt en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt’. Wat dit alles straks concreet voor patiënten zal gaan betekenen, werkt het nieuwe kabinet nog nader uit.
Verder steunen we de inzet van het kabinet op betaalbare en toegankelijke genees- en hulpmiddelen. De stijgende kosten ervan moeten beter in de hand worden gehouden, zodat deze voor patiënten tegen een eerlijke prijs op de markt komen.

Investeringen in onderzoek en innovatie
Positief punt uit het coalitieakkoord zijn verder investeringen in onderzoek en innovatie. Er komt een investeringsfonds van 5 miljard euro met als doel het inhalen van achtergebleven investeringen in onderzoek en verdere versterking van onderzoeksinfrastructuur. Ook komt er 6,7 miljard euro extra beschikbaar in het Nationaal Groeifonds voor kennisontwikkeling en innovatie.
Kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen zo meer ruimte om op hoog niveau bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. En te werken aan talentontwikkeling bij kennisinstellingen, en versterking van toegepast en praktijkgericht onderzoek, onderzoeksinfrastructuur en ongebonden onderzoek.