Luuk Hilbrands nieuwe voorzitter Wetenschappelijke Raad Nierstichting

Vanaf medio december is prof. dr. Luuk Hilbrands, nefroloog in het Radboudumc, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Nierstichting. Hij neemt het voorzitterschap over van prof. dr. Gerjan Navis (UMCG) die na twee termijnen (statutair) aftreedt.

Naast een nieuwe voorzitter heeft de Wetenschappelijke Raad ook een nieuwe vicevoorzitter. Prof. dr. Adelita Ranchor (UMCG) volgt prof. dr. Jan van Busschbach (Erasmus MC) op als vertegenwoordiger vanuit de sociale wetenschappen. Van Bussbach treedt eveneens af na twee zittingstermijnen.

Arjen Rienks, progammamanager Onderzoek bij de Nierstichting: “We zijn erg blij met het aantreden van Luuk Hilbrands en Adelita Ranchor. We stellen onze Wetenschappelijke Raad met zorg samen en hij bestaat uit verschillende expertises, domeinen en groepen. We kijken bijvoorbeeld naar een goede balans tussen klinische en niet-klinische vertegenwoordigers, man-vrouw-verhouding en onderzoekers in basaal en toegepast onderzoek. Op die manier komt er een verantwoorde toetsing en toekenning van onze subsidies tot stand.”

De Wetenschappelijke Raad adviseert over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen die zijn ingezonden aan de Nierstichting en let op het maatschappelijk belang van de voorstellen. De Raad adviseert daarnaast in bredere zin en geeft feedback op het werk van de Nierstichting. Aan de vergaderingen van de Wetenschappelijke Raad nemen standaard ook vertegenwoordigers namens de Nierpatiënten Vereniging Nederland deel die vanuit patiëntperspectief de voorstellen beoordelen.

Arjen Rienks: “We bedanken Gerjan Navis en Jan van Busschbach voor hun inzet de afgelopen zes jaar. Hun betrokkenheid bij onder meer ons nieuwe onderzoeksbeleid is van grote waarde geweest. Met de komst van Luuk en Adelita kunnen we hier op voortbouwen.”

Over Luuk Hilbrands
Hilbrands is als hoogleraar nefrologie verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in niertransplantaties en immunologie. Luuk Hilbrands is tevens hoofd van de afdeling Nierziekten in het Radboudumc.

Over Adelita Ranchor
Ranchor is hoogleraar gezondheidspsychologie bij het UMCG (Groningen). Zij heeft expertise op het gebied van adaptatieprocessen, kwaliteit van leven en eigen regie bij chronische ziekten, waaronder nierziekten en transplantatie.

Bekijk wie er in de Wetenschappelijke Raad zitten.