BAAN helpt patiënten om onzekerheid over werk weg te nemen

Tijdens de Maand van de Wetenschap organiseren we veel interessante webinars over onderzoek. Waaronder 'Begeleiding bij werk vanuit het ziekenhuis' op 25 oktober om 13:30 uur. We bellen met Wim Sipma, betrokken bij onderzoeksproject BAAN. Hij vertelt dat het een verrassend webinar zal zijn.

'Veel mensen denken dat hun werkende leven ten einde is als ze nierfalen of chronische nierschade krijgen. Maar dat hoeft niet zo te zijn.' Wim Sipma valt met de deur in huis. 'Door onderzoek weten we wat mensen nodig hebben om hun weg hierin te vinden. Zodat ze in enige vorm kunnen blijven werken. Of op zijn minst geen onzekerheid meer hoeven te ervaren.'

Niet duwen
En daarom is er dat webinar, wil hij maar zeggen. Om nierpatiënten en hun naasten, maar ook zorgverleners, bewust te maken van de mogelijkheden. Sipma: 'Voor de helderheid: het webinar gaat dus niet over zo veel mogelijk mensen richting werk duwen. Wie ernstig ziek is, kan niet werken, punt.'
Maar veel nierpatiënten, ook dialysepatiënten en getransplanteerden, willen hun baan behouden en naar draagkracht blijven werken. Om dat te realiseren heb je van alles nodig, afhankelijk van je situatie. Het project BAAN van het UMC Groningen heeft uitgezocht wat mensen allemaal nodig hebben. En hoe het ziekenhuis dat praktisch vormgeeft. Sipma: 'Abstract gezegd gaat het om kennis, vaardigheden, verwachtingen. Heel praktisch: wat moet je wanneer regelen? Weet je genoeg over het verloop van je ziekte? Hoe ga je om met alle onzekerheid? Ook naar je leidinggevende bijvoorbeeld.' Zulke vragen, en hoe het UMC Groningen daarmee omgaat, komen aan bod tijdens het webinar.

Overvallen
Sipma heeft zelf twee keer een niertransplantatie ondergaan, en daarnaast grote interesse in onderzoek. Hij is al 15 jaar betrokken bij activiteiten van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, en ging uiteindelijk meewerken aan BAAN: Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie van werkende Nierpatiënten. 'Nierfalen heeft mij destijds overvallen. Lange tijd leef je dan in onzekerheid, ook over je werk. Het ziekteverloop is overigens enorm verschillend tussen nierpatiënten. Maar die onzekerheid ervaart bijna iedereen. Met de uitkomsten van BAAN geven we mensen handvatten om die onzekerheid weg te nemen.'

Tijdens het webinar komt aan bod wat BAAN heeft gedaan om vanuit het UMC mensen laagdrempelig te kunnen helpen. 'Voor artsen en verpleegkundigen staat kwaliteit van leven voorop. Maar zorgverleners realiseren zich niet altijd het belang van werk daarbij.' Door BAAN zijn er in Groningen stappen gezet. Artsen verwijzen nu bijvoorbeeld door naar een Adviseur Arbeid als de indruk ontstaat dat iemand werkzorgen heeft. Sipma: 'Natuurlijk ben ik benieuwd wat zorgprofessionals uit andere ziekenhuizen van onze ervaringen vinden. Ik nodig ze van harte uit.'

Succesfactoren en drempels
Het onderzoeksproject BAAN komt trouwens voort uit een ander project, getiteld CKD@work. Dat onderzocht hoe het komt dat het de ene patiënt wel lukt om aan het werk te blijven en een andere niet. Wat zijn succesfactoren en drempels? Daarover gaat een ander webinar dat eveneens op 25 oktober plaatsvindt (11:00 uur), getiteld 'Onderzoek naar nierziekte en werk'. Sipma: 'Belangrijke factoren zijn het soort werk dat je doet, je persoonlijkheid, de kennis die je hebt over het verloop van je ziekte en of je je weg vindt in sociale wetgeving. Ook razend interessant. Ik zou me maar aanmelden.'

Nieuwsgierig? Meld je aan!
Beide webinars vinden plaats op maandag 25 oktober en maken deel uit van de Maand van de Wetenschap.

  • 13:30: webinar 'BAAN - Begeleiding van werk vanuit het ziekenhuis' Meld je aan.
  • 11:00: webinar 'Onderzoek naar nierziekte en werk' Meld je aan.

Maand van de wetenschap
In oktober vieren we de wetenschap! De Nierstichting, de NVN en nieren.nl organiseren samen de Maand van de Wetenschap. Kijk voor meer interessante webinars op nieren.nl/.