Gezondheidsraad adviseert 3e coronaprik voor grote groep nierpatiënten

De Gezondheidsraad heeft vandaag het advies uitgebracht om specifieke groepen patiënten een extra COVID-19-vaccin aan te bieden. Het gaat dan om mensen met een ernstige afweerstoornis, zoals transplantatiepatiënten, dialysepatiënten en mensen met een nierfunctie onder de 30 procent die afweeronderdrukkers gebruiken.

Uit de eerste resultaten van de Recovac-studie, medegefinancierd door de Nierstichting, bleek dat vooral niertransplantatiepatiënten na twee vaccinaties weinig of geen afweerstoffen hebben opgebouwd. De verwachting is dat een derde ‘boostervaccin’ de respons kan aanjagen, zodat zij beter beschermd zijn tegen het coronavirus.
Tom Oostrom, directeur Nierstichting: ‘Dit is goed nieuws voor veel nierpatiënten. Het boostervaccin kan voor hen de terugkeer naar een normaal leven betekenen. Want er zijn nu mensen die al anderhalf jaar in thuisisolatie zitten of heel beperkt bezoek zien, alleen in open lucht.’

Vervolgonderzoek: RECOVAC-Booster-studie
RECOVAC startte in januari 2021 en doet uitgebreid onderzoek naar de werkzaamheid en de veiligheid van de coronavaccins bij nierpatiënten en transplantatiepatiënten. Er komt nu een vervolgonderzoek: de RECOVAC-Booster-studie. Hierin worden verschillende methoden van vaccineren vergeleken:

  • een derde vaccinatie met een mRNA-vaccin
  • een dubbele dosis van een derde vaccinatie en een ander vaccin (vector-vaccin) 

Verder wordt onderzocht of het helpt om tijdelijk te stoppen met het anti-afstotingsmedicijn mycofenolaatmofetil (Cellcept). Dit onderzoek is alleen mogelijk bij transplantatiepatiënten met weinig risico op afstoting.