Webinar 'De nieuwste overwegingen over coronavaccinatie voor nierpatiënten’

Inmiddels is het vaccineren van groepen mensen met kwetsbare gezondheid afgerond. De eerste resultaten komen binnen van twee grote onderzoeken naar de werkzaamheid en evt. bijwerkingen van de vaccins bij nierpatiënten. Niet bij iedereen blijkt vaccinatie even goed te werken. Dit levert nieuwe vragen op. Wat betekent dit voor nierpatiënten? Moet men langer in isolatie? Hoe zit het met de deltavariant? Moet er nog een extra vaccinatie worden gegeven? Om deze vragen te beantwoorden organiseren we op 24 augustus weer webinars voor zorgprofessionals en patiënten.

De organiserende partijen - Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Nierstichting, Nieren.nl, NFN, de ERACODA en RECOVAC-onderzoeksconsortia - bieden twee webinars aan over dit onderwerp. Op dinsdag 24 augustus 2021 voor zorgprofessionals om 17:00 uur en op dezelfde dag voor patiënten en naasten om 19:30 uur. Beide webinars duren ca. 75 minuten.

Panel van experts
Verschillende artsen, vaccinatie-experts en patiëntvertegenwoordigers informeren over de meest recente stand van zaken en beantwoorden je vragen. Het panel bestaat uit:

  • Prof. dr. Debbie van Baarle, UMC Groningen
  • Prof. dr. Frederike Bemelman, Amsterdam UMC
  • Prof. dr. Marjolein van Egmond, Amsterdam UMC
  • Dr. Jan-Stephan Sanders, UMC Groningen
  • Jacqueline van der Vuurst (Voorzitter V&VN dialyse en nefrologie)
  • Valerie van de Flier, ervaringsdeskundige

Onder voorzitterschap van:

  • Prof. dr. Luuk Hilbrands, Radboudumc Nijmegen
  • Dr. Marja Ho-dac, directeur NVN

Stel je vraag
Heb je een vraag die je wilt voorleggen aan een van bovenstaande experts? Mail deze naar redactie@nieren.nl. De vragen worden zoveel mogelijk verwerkt in de presentatie en worden beantwoord door het panel. Tijdens het webinar kun je ook vragen stellen via de Q&A. Aan het begin van de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe dat moet.
Om privacyredenen kan niet specifiek worden ingegaan op persoonlijke situaties; de deskundigen kunnen alleen in algemene zin antwoorden. Het kan zijn dat zij een aantal vragen van dezelfde strekking bundelen.

Terugkijken en aanmelden
Mocht het niet lukken deel te nemen op 24 augustus, dan kun je alles later alsnog bekijken op nieren.nl.
Deelname is gratis, maar we vragen je wel je aan te melden in verband met de voorbereidingen. Na aanmelding ontvang je een e-mail met meer praktische informatie.

Aanmelden voor professionals (je neemt deel op dinsdag 24 augustus 2021 om 17:00).
Aanmelden voor patiënten en naasten (je neemt deel op dinsdag 24 augustus 2021 om 19:30).
Na aanmelding krijg je in de week van het webinar een bevestiging met de link voor het webinar toegestuurd.

Accreditatie
Accreditatie voor zorgprofessionals is aangevraagd.