Nierstichting ontvangt 4,4 miljoen euro van het Piet Poortman Fonds

De Nierstichting heeft 4,4 miljoen euro van het Piet Poortman Fonds ontvangen. 3,3 miljoen euro gaat naar de Renal Cycles studie. Dit is een grootschalig onderzoek naar de mogelijke positieve effecten van een bepaald diabetesmedicijn bij nierpatiƫnten. 1,1 miljoen euro gaat naar een antistoffenstudie binnen het wetenschappelijke onderzoek Recovac. Recovac onderzoekt het effect van coronavaccinatie bij nierpatiƫnten.

“Deze zeer gulle donatie van het Piet Poortman Fonds maakt het mogelijk dat deze relevante onderzoeken kunnen worden gedaan. Het is heel bijzonder dat wij hiermee een grote groep zeer kwetsbare patiënten kunnen helpen”, aldus Tom Oostrom (directeur Nierstichting).

Renal Cycles
Onder leiding van prof. dr. Stefan Berger (internist-nefroloog in het UMCG) wordt onder een brede groep nierpatiënten (met ernstige nierschade, in dialyse of na een niertransplantatie) onderzoek gedaan naar de mogelijk positieve effecten van SGLT2-remmers. Die medicijnen worden voorgeschreven aan mensen met diabetes. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze middelen een opmerkelijk goede bescherming geven tegen achteruitgang van de nierfunctie, ook als iemand geen diabetes heeft. Het onderzoek wordt momenteel opgestart en in het najaar volgt hierover meer informatie.

Uitbreiding Recovac vaccinstudie
Met de resultaten van het Recovac-onderzoek kan de coronavaccinatie van patiënten met ernstig verminderde nierfunctie, in dialyse of met een donornier in de toekomst eventueel worden aangepast voor betere bescherming tegen COVID-19. De antistoffenstudie die het Piet Poortman Fonds financiert analyseert of er een verband is tussen de hoeveelheid antistoffen die mensen aanmaken en de kans dat ze ondanks vaccinatie toch corona krijgen.

Over het Piet Poortman Fonds
Het Piet Poortman Fonds is opgezet door de Stichting Buitengewoon Personenvervoer Nederland, een vervoersdienst voor zittend ziekenvervoer om bijvoorbeeld dialysepatiënten eerst in Friesland en later in heel Nederland naar dokter of ziekenhuis te brengen. Het fonds financiert zorg- en onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de mensen die zij in het kader van de zorgverzekeringswet als intermediair tussen taxibedrijven en zorgverzekeraars hebben vervoerd. 

v.l.n.r.: Hilde de Rooij (Nierstichting), Anton Postma, Jis van der Veen (Piet Poortman Stichting)