Hebben nierpatiënten (genoeg) afweerstoffen na vaccinatie?

Gelukkig zijn veel nierpatiënten inmiddels gevaccineerd tegen corona. Of dit voldoende bescherming geeft meten onderzoekers in het RECOVAC-antistofonderzoek. Zij zoeken nog deelnemers.

Het is onduidelijk of vaccinaties tegen corona even goed werken bij nierpatiënten als bij gezonde mensen. Met de resultaten van het RECOVAC-onderzoek kan de coronavaccinatie van patiënten met ernstig verminderde nierfunctie, in dialyse of met een donornier in de toekomst eventueel worden aangepast, zodat zij beter beschermd zijn tegen COVID-19.

Kennis over antistoffen
Met deelname aan het onderzoek help je ons kennis te krijgen over het effect van vaccinatie bij nierpatiënten. Maar ook voor jezelf is het belangrijk om mee te doen aan het onderzoek. Zo kom je te weten:

  • of je antistoffen hebt na vaccinatie, gemeten met een betrouwbare test die je nergens anders kan krijgen
  • of je voldoende beschermd bent als je antistoffen hebt na vaccinatie tegen corona
  • of je voldoende beschermd bent als je geen antistoffen hebt na vaccinatie
  • of het vaccin veilig is voor dialysepatiënten.

Aanmelden
Aanmelding voor antistofmeting na coronavaccinatie is mogelijk voor alle patiënten jonger dan 80 jaar die dialyseren of een niertransplantatie hebben ondergaan. Je kunt je aanmelden voor deelname aan het onderzoek, ook als de vaccinatie al meer dan 1 maand geleden is afgerond.

Je kunt je op 3 manieren aanmelden voor het onderzoek:

  • Je kunt de flyer invullen en opsturen. Je krijgt daarna de informatiefolder thuisgestuurd. Als je de laatste pagina van de informatiefolder invult en terugstuurt dan ben je aangemeld.
  • Je kunt de informatiefolder per mail aanvragen via info@recovac.nl en de laatste pagina in de retourenvelop terugsturen.

Voor hemodialysepatiënten kan de bloedafname met de vingerprik thuis moeilijk zijn. In dat geval kun je vragen of de bloedafname tijdens de dialysebehandeling in het dialysecentrum mogelijk is.

Het RECOVAC-onderzoek is gefinancierd door ZonMw en kon worden uitgebreid met bovenstaande antistoffenstudie dankzij een gift van 1,1 miljoen euro van het Piet Poortman Fonds aan de Nierstichting. De NVN en Nierstichting zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. We hopen dat zoveel mogelijk mensen deelnemen, juist nu we corona zien afnemen en dit ook graag zo willen houden!

Lees ook de eerdere nieuwsberichten over dit onderzoek: