Ruim 10 miljoen mensen staan in donorregister

Zaterdag 13 februari was het drie jaar geleden dat in de Eerste Kamer het wetsvoorstel werd aangenomen tot invoering van actieve donorregistratie (de Donorwet). Inmiddels staan al ruim 10 miljoen mensen geregistreerd in het donorregister. Wat is er verder veranderd in de registratiegraad?

10 miljoen mensen geregistreerd
In totaal staan per 1 februari ruim 10 miljoen Nederlanders met een keuze in het Donorregister, een stijging met 4 miljoen mensen ten opzichte van begin 2018. Daarmee komt de registratiegraad (het percentage Nederlanders van 18+ in het Donorregister) op zo’n 72%. Onder de oude Donorwet was dit, ondanks vele campagnes, niet meer dan zo’n 40%. Het aantal ‘ja’-registraties steeg van 3,7 miljoen in 2018 naar 4,4 miljoen in 2021 (44% van het aantal geregistreerden). Het aantal mensen dat ‘nee’ registreerde steeg van 1,7 miljoen naar 3,7 miljoen (36%). Deze stijging was te verwachten omdat in eerste instantie vooral de mensen die liever geen organen willen doneren worden geactiveerd om hun keuze door te geven. De Nierstichting vindt het een positieve ontwikkeling dat de Donorwet het overgrote deel van de Nederlanders heeft aangezet zelf een keuze te maken.

Sinds januari staan ook de eerste mensen in het donorregister als ‘geen bezwaar’. Dit zijn er op 1 februari jl. ruim 800.000 (8%). Zij hebben niet gereageerd op de brieven van de overheid. Na hun overlijden kunnen hun organen naar een patiënt op de wachtlijst gaan. Overigens zegt dit aantal nog weinig omdat nog niet iedereen twee brieven heeft gehad. In juli van dit jaar staat iedere Nederlander van 18 jaar of ouder in het register.