Fors minder niertransplantaties bij leven in 2020

De transplantatiecijfers (NTS) over het afgelopen jaar laten zien dat de COVID-19 -pandemie de orgaandonaties en -transplantaties van nieren flink onder druk heeft gezet. In 2019 konden nog 951 patiƫnten op de wachtlijst geholpen worden met een nieuwe nier. Het afgelopen jaar waren het er 806, waarbij het aantal transplantaties met een nier van een levende donor met meer dan een kwart is gedaald.

De Nierstichting wil dat patiënten met nierfalen die op wachtlijst staan zo snel mogelijk, liefst voordat dialyse start, een donornier krijgen. Zodat minder mensen overlijden terwijl zij op de wachtlijst staan voor een nieuwe nier. Daarom is het belangrijk dat naast postmortale donaties ook het levende donorprogramma doorgang blijft houden.
Het aantal orgaantransplantaties (postmortaal) was dit voorjaar sterk gedaald. Om vanaf mei nagenoeg weer op het gebruikelijke niveau te komen. Over 2020 zijn er uiteindelijk zo’n 3% minder niertransplantaties (postmortaal) uitgevoerd.

Niertransplantaties bij leven uitgesteld
Het aantal niertransplantaties bij leven is wel fors gedaald in 2020 (-27%). Het levende donorprogramma is zelfs gestaakt tijdens de eerste coronaperiode (medio maart t/m april). Ook in absolute cijfers is het aantal niertransplantaties bij leven ten opzichte van 2019 fors gedaald met 135 transplantaties. Dit betekent dat veel niertransplantaties zijn uitgesteld en nierpatiënten dus langer op een nier moeten wachten.

Jaarlijks overlijden er mensen op de wachtlijst omdat een donornier te laat komt. En worden mensen van de wachtlijst afgehaald, omdat hun conditie zo verslechterde dat ze een transplantatie niet meer aan konden. De gemiddelde wachttijd is bijna 2,5 jaar.

Hulp bij donorkeuze
Met de nieuwe donorwet wordt iedereen die ouder is dan 18 jaar gevraagd een eigen donorkeuze vast te leggen. Voor de mensen die nog twijfelen heeft de Nierstichting een korte online test ontwikkeld, om te helpen in het keuzeproces. Deze is te vinden op donorkeuze.nl. De Nierstichting hoopt hiermee mensen handvatten te bieden om hun mening te vormen en de stap naar registratie kleiner te maken en deze keuze met naasten te bespreken. Het geeft rust en helderheid om dat van elkaar te weten. En donorregistraties zijn belangrijk om de wachtlijst voor een donororgaan uiteindelijk korter te maken.