Nieuw beleid voor Onderzoek en Innovatie

In 2021 rolt de Nierstichting een nieuw beleid voor onderzoek en innovatie uit. De rol van de Nierstichting verandert. Was de Nierstichting vroeger vooral fondsenwerver en onderzoeksfinancier, de laatste jaren zijn we meer en meer een regisseur en impactinvesteerder geworden. Die als het moet ook zelf ontwikkelingen oppakt om nierschade te voorkomen en de kwaliteit van leven van nierpatiƫnten te verbeteren. Nu is het tijd om samen met de NVN de volgende stap te maken.

Vanwege de grote omvang en complexiteit van de nierproblematiek is samenwerking met alle stakeholders binnen de nefrologie noodzakelijk. Maar net zo belangrijk is samenwerking met aanpalende disciplines en ziektebeelden. In 2020 ontwikkelde de Nierstichting samen met de NVN daartoe een gezamenlijke meerjarenstrategie die wij ‘de Koers’ noemen. Dit is geen starre strategie maar geeft richting aan hoe we onze ambities waar willen maken. Eén van de ambities binnen deze Koers is een versterkt netwerk en integrale aanpak voor daadwerkelijke verbeteringen en nieuwe oplossingen die nierschade voorkomen, nierziekten genezen, en behandelmogelijkheden en kwaliteit van leven met chronische nierschade of nierfalen verbeteren.

Onderzoek en innovatie vormt een onmisbaar element in het realiseren van deze ambitie. Hiervoor is het van belang dat er meer impact uit onderzoek wordt gerealiseerd en dat het onderzoek nog beter aansluit op de behoeften van nierpatiënten en hun naasten. Om deze reden hebben we een uitgebreide evaluatie van het huidige beleid uitgevoerd en op basis daarvan een nieuw O&I-beleid geformuleerd. 

Succespaden naar impact
Het doel van het O&I-beleid - Succespaden naar impact - is bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambities van de Nierstichting en NVN. Hiervoor bouwen we aan een creatief en effectief onderzoeksveld van hoge kwaliteit. Van daaruit brengen we missiegericht kennis, mensen en middelen samen om duurzame impact te realiseren voor huidige en toekomstige nierpatiënten.

Hoe ziet het nieuwe beleid eruit?
Het beleid is opgebouwd uit drie programma’s: Kolff+, PIONIER+ en Missie+. Een belangrijk aspect van het vernieuwde beleid is de doorstroom van kennis, succesvolle projecten en talenten tussen de verschillende programma’s. Onder de noemer kruisbestuiving zetten we hier actief op in. Alles is gericht op succespaden naar impact voor (toekomstige) nierpatiënten. Deze ontstaan vanuit het lopende onderzoek en kruisbestuiving, maar gaan we ook vormgeven door het opstellen van routekaarten op specifieke thema’s. Dit doen we in samenwerking met patiënten en met het nierveld.

Het Kolff+-programma werkt naar een innovatief veld met een duurzame kennisbasis waarin succesvol onderzoek leidt tot impact. De drie uitgangspunten zijn talent, creativiteit en het opvolgen van succesvol onderzoek richting impact. Het programma bestaat uit meerdere open calls per jaar, met daarbinnen drie typen grants in gelijke competitie: de Kolff+ Junior en Senior grants, de Creativity grant en de Success grant. We vereenvoudigen waar mogelijk de procedures.

Met het PIONIER+-programma wil de Nierstichting relevante partners en middelen mobiliseren rondom onderzoek en oplossingen die bijdragen aan het bereiken van impact in de praktijk. Hierbij wordt vanuit de Nierstichting actief gezocht naar cofinancieringsmogelijkheden naast een doorlopende oproep voor voorstellen met cofinanciering vanuit het veld zelf. Ook zoeken we naar mogelijkheden voor gezamenlijke calls met andere financiers. Dit programma bouwt voort op het huidige PIONIER+-programma.

Het Missie+-programma heeft tot doel gericht invulling te geven aan de gezamenlijke ambities van de Nierstichting en NVN. Dit doen we door in cocreatie met onderzoekers, patiënten, burgers en professionals, behoeftes in kaart te brengen en op basis hiervan routekaarten uit te werken. Zo’n routekaart omschrijft een integrale aanpak om zo veel mogelijk impact te realiseren op een specifiek thema en prioriteert de te nemen stappen. We nemen hierbij de missie van Nierziekte de baas als vertrekpunt, maar zijn flexibel om nieuwe thema’s op te pakken. Rondom een routekaart formeren we een coalitie die de invulling van de routekaart coördineert. Het Missie+-programma omvat de activiteiten om tot een routekaart te komen evenals de financiering van uit de routekaart voortkomende projecten. Cofinanciering is hierin een uitgangspunt.

Overgangsjaar
Het komende jaar is een overgangsjaar waarin we vanwege de coronacrisis te maken hebben met een lagere begroting. De Kolff-call wordt eind 2020 nog in oude stijl opengesteld. In het eerste kwartaal van 2021 worden het nieuwe Missie+-, en PIONIER+-programma openbaar gemaakt. Er volgt ook nog Kolff+-call in 2021. Voor een uitgebreide toelichting op het nieuwe O&I-beleid bekijk de pdf Succespaden naar impact.

Wil je als onderzoeker lezen wat het nieuwe beleid betekent voor jou als onderzoeker, lees onze toelichting.