Unieke krachtenbundeling voor beter onderzoek met menselijke meetmodellen

Met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) maakt de Nierstichting zich sterk voor het stimuleren van de ontwikkeling van menselijke meetmodellen voor gezondheidsonderzoek. Daarvoor bundelen wij samen met andere gezondheidsfondsen budget, waarmee de SGF samen met Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland), NWO-domein TTW en ZonMw het onderzoeksprogramma “Humane Meetmodellen” heeft opgezet.

In dit programma wordt door publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek. In een eerste financieringsronde kennen de SGF samen met Health-Holland 3,5 miljoen euro aan PPS-toeslag en ZonMw 1,1 miljoen euro toe aan zeven publiek-private samenwerkingen. Daarnaast zijn er co-financiers, zoals Stichting Proefdiervrij, die op projectniveau bijdragen. Een unieke krachtenbundeling die niet eerder heeft plaats gevonden en moet zorgen voor innovaties op het gebied van mensgerichte wetenschap.

Menselijke meetmodellen
Humane meet- of onderzoeksmodellen nemen de mens als uitgangspunt en zijn gebaseerd op menselijk materiaal, zoals stamcellen, weefsel na operaties of ‘organen-op-een-chip’. Maar ook proefpersonen en computersimulaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke data, zijn vormen van ‘humane meetmodellen’. Wanneer nieuwe behandelingen in een menselijk model worden onderzocht, is de verwachting dat de stap naar een effectieve toepassing in de praktijk sneller gezet kan worden. De wetenschap wordt hiermee ook minder afhankelijk van het gebruik van proefdiermodellen, wat in lijn is met de Transitie Proefdiervrije Innovatie.

Toekenningen eerste financieringronde
Het programma bestaat uit twee financieringsrondes, waarbij in totaal meer dan 9 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. In de eerste subsidieronde hebben zeven projecten een toekenning gekregen, waaronder de onderzoeken naar nierziekten van prof. dr. Roos Masereeuw en Dr. Bas van Balkom. De tweede financieringsronde getiteld ‘Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie’ sluit op 3 november 2020 en wordt gecoördineerd door NWO-domein TTW.