Dr. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Toezicht Nierstichting, koninklijk onderscheiden

Dr. Piet Batenburg is afgelopen donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium van het Catharina Ziekenhuis.

Sinds 2008 was hij werkzaam als voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Tijdens die periode maakte het ziekenhuis een flinke groei door. Van regionaal ziekenhuis ontwikkelde het zich onder Batenburgs leiding tot een topklinisch ziekenhuis dat heel Zuid-Holland bedient. 

Batenburg is sinds september 2016 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nierstichting.