Proefbevolkingsonderzoek naar chronische nierschade hervat

Afgelopen november startte in de regio Breda voor het eerst in de wereld een bevolkingsonderzoek naar nierschade. Het onderzoek moet aantonen of deze screening gezondheidsvoordeel voor de bevolking oplevert. Door COVID-19 werd het onderzoek tijdelijk stopgezet. Sinds eind juni is het onderzoek weer hervat en kan men weer veilig in het Amphia Ziekenhuis terecht voor een eventueel vervolgonderzoek.

Je nieren zijn van levensbelang. Maar 1,7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. Ongeveer de helft hiervan weet dit niet. Door nierschade vroegtijdig op te sporen kan eerder worden behandeld, en kan nierfalen mogelijk worden voorkomen.

Nierschade wordt (te) laat ontdekt
Annemiek Dorgelo (programmamanager preventie Nierstichting): “Het ontstaan van chronische nierschade gaat meestal ongemerkt. Vaak ontstaan klachten namelijk pas als de nierfunctie daalt onder de 30 procent. Maar chronische nierschade is onherstelbaar. In zo’n laat stadium is er dan niet veel meer te doen. Verergering van de nierschade kan vaak wel worden voorkomen. Het is daarom essentieel de schade in een vroeg stadium op te sporen.” Dit kan onder meer door het meten van eiwit in de urine. Wordt eiwit aangetroffen dan duidt dit op schade aan de nieren. Meestal is dat het gevolg van hoge bloeddruk, diabetes en/of te hoog cholesterol. Deze risicofactoren voor nierschade en hart- en vaatziekten zijn vaak nog niet bekend bij de betrokkenen en hun huisartsen. 

Hervatting van het bevolkingsonderzoek
In november startte het bevolkingsonderzoek in de gemeente Breda onder mensen in de leeftijd van 45 - 80 jaar. De screeningsmethodes draaien om het meten van eiwit in de urine. Als meerdere keren teveel eiwit wordt aangetroffen worden de betrokkenen verwezen naar een polikliniek in het Amphia Ziekenhuis voor een uitgebreider onderzoek. Dit is voor het eerst in de wereld dat een dergelijk bevolkingsonderzoek plaatsvindt. Tijdens de uitbraak van COVID-19 werd het onderzoek tijdelijk stopgezet. Vanaf eind juni is het weer hervat. “Na de hectische periode tijdens COVID-19 is in Amphia de rust wedergekeerd. U kunt dus met een gerust hart terecht voor vervolgonderzoek”, aldus dr. Ronald van Etten, nierspecialist in het Amphia Ziekenhuis.

Effectiviteit bevolkingsonderzoek
Het onderzoek, waarbij ook twee methoden worden vergeleken, brengt in kaart hoeveel mensen te maken hebben met niet-ontdekte nierschade, hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte. De resultaten moeten aantonen hoe effectief dit bevolkingsonderzoek is. En wat hiervoor de beste methode is. Ook kan worden beoordeeld of de kosten opwegen tegen de baten.

Samenwerken in een veilige omgeving
In dit innovatie project werken het UMC Groningen, het Amphia Ziekenhuis, huisartsen uit de regio Breda, Healthy.io, Copernicus en de Nierstichting samen. KPN Health is leverancier van het grootste zorgnetwerk van Nederland en zorgt via KPN E-Zorg voor de veilige data-uitwisseling binnen het project. Copernicus Interchange Technology realiseerde het platform dat de verschillende datastromen tussen betrokken partijen in goede banen leidt.
Het totale budget is 635.000 euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nierstichting en van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health van het Ministerie van Economische Zaken.