Gevolgen Corona voor wetenschappelijk onderzoek

De Nierstichting subsidieert veel wetenschappelijk onderzoek naar nieren, nierziekten en behandeling van nierfalen. Jaarlijks kennen we aan ongeveer 20-25 nieuwe onderzoeken subsidie toe. Dat varieert van bedragen van 100.000 euro tot grote onderzoeken door samenwerkende instituten van 1 tot 1,5 miljoen euro (consortia). De wereldwijde coronacrisis heeft ook gevolgen voor al het wetenschappelijk onderzoek.

Arjen Rienks is programmamanager Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is eindverantwoordelijk voor de onderzoeksprogrammering en het proces van aanvraag tot toekenning en monitoring van onderzoeksprojecten. “Normaal gesproken werken we in een jaar met een aantal rondes waarin onderzoekers subsidie kunnen aanvragen. Deze ‘calls for proposals’ zijn bijvoorbeeld voor innovatief onderzoek of onderzoek in de Kolff-call: persoonsgebonden beurzen voor onderzoekstalent.”

Lopende onderzoeksprojecten
Arjen: “Alle laboratoria zijn de afgelopen weken gesloten geweest, behalve voor noodzakelijke tests en voor COVID19-gerelateerd onderzoek. Er zijn ook onderzoekers die naast hun onderzoekswerk als arts in het ziekenhuis werken. Zij zijn ook betrokken bij de zorg voor coronapatiënten en zijn daarnaast natuurlijk volop met hun eigen patiënten bezig. De labs gaan nu gefaseerd weer open, maar wel met een aantal restricties, zoals het aantal mensen dat maximaal in een lab aanwezig mag zijn.”
Naast de onderzoeken in een lab zijn er ook de klinische studies: onderzoeken waaraan patiënten deelnemen. Bijvoorbeeld om te testen of een nieuw middel helpt tegen nierziekte. “Die klinische studies worden ook voor een groot deel uitgesteld omdat er geen nieuwe patiënten mogen deelnemen en de onderzoekers de patiënten die al deelnemen minder makkelijk kunnen volgen. Het kan ook dat de toevoer van de medicatie verhinderd is. We verwachten dan ook dat de grotere klinische studies flinke vertragingen oplopen, met alle gevolgen van dien.”

Nieuwe onderzoeken
Vanwege de huidige situatie hebben we besloten de deadlines voor aanvragen en verslaglegging drie maanden op te schuiven. Arjen: “Daarmee geven we de onderzoekers nu iets meer lucht. Mochten de vertragingen groter worden dan is er mogelijk meer uitstel nodig. Verder zijn we aan het kijken wat de gevolgen zijn als deze crisis straks ook een economische crisis wordt. Dan komen de inkomsten van de Nierstichting onder druk te staan en kunnen we mogelijk niet alle calls toekennen. Maar zover is het op dit moment nog niet.”

‘Wij maken ons hard voor een oplossing’
Gevraagd naar de financiële gevolgen voor de lopende onderzoeken, vertelt Arjen: "Belangrijk is dat lopend onderzoek weer op gang kan komen en dat er een oplossing komt voor de extra kosten. De coronacrisis is een situatie van overmacht waar een structurele oplossing voor nodig is vanuit de overheid. Er lopen op dit moment 125 onderzoeksprojecten die door ons gefinancierd worden. We vinden het belangrijk ons hard te maken voor een landelijke oplossing en werken hiervoor samen met de andere gezondheidsfondsen, andere onderzoeksfinanciers en organisaties en instituten die subsidie ontvangen. En we hopen dat er binnenkort een verlichting van de restricties komt ,waardoor bijvoorbeeld in de loop van juni of juli een begin kan worden gemaakt met het opstarten van stilgelegde projecten.”