Dossier coronavirus en chronische nierschade op nieren.nl

Met de medewerking van medische specialisten heeft het online platform nieren.nl een uitgebreid coronadossier geschreven. Hierin staat alle informatie die er tot nu toe bekend is over het nieuwe coronavirus (COVID-19) en chronische nierschade. De informatie is bedoeld voor nierpatiënten, dialysepatiënten en transplantatiepatiënten. Op basis van nieuwe informatie en patiëntvragen wordt het dossier dagelijks up-to-date gehouden. Nieren.nl is een platform voor nierpatiënten, nierdonoren en naasten en is een initiatief van de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

Landelijk coördinatieteam
De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een coördinatieteam opgericht. Dit team bestaat uit leden van het NFN bestuur, Nefrovisie en het Landelijk Overleg Transplantatie (LONT). Samen onderzoeken zij wat het coronavirus precies voor nierpatiënten betekent, en op welke manier de zorg hierop moet worden aangepast. Nieuwe informatie en adviezen van het team zullen in het coronadossier op nieren.nl gecommuniceerd worden.

Informatie voor nierpatiënten over het coronavirus
Nierpatiënten lezen in het dossier onder andere wat ze kunnen doen om het risico op besmetting met het virus te verkleinen. En wat het advies is als zij het virus krijgen. Alle informatie is gebaseerd op de richtlijnen van ERA-EDTA, de Europese organisatie voor nefrologen. In overleg met Nederlandse nefrologen is deze aangepast op de actuele situatie in ons land. Ook vinden patiënten er relevante ervaringsverhalen van lotgenoten. Met vragen en onzekerheden kunnen mensen terecht bij de community in gespreksgroepen en blogs.

Informatie voor dialysepatiënten
Dialysepatiënten lopen een hoger risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. In het online dossier staan specifieke voorzorgsmaatregelen en adviezen voor hemodialysepatiënten en peritoneale dialysepatiënten. Zowel voor thuis als in het ziekenhuis.

Informatie voor transplantatiepatiënten
Door de afweeronderdrukkende medicijnen die transplantatiepatiënten moeten slikken tegen afstoting van de donornier, zijn zij extra kwetsbaar voor virussen en infecties. Mogelijk is hierdoor de kans groter ernstig ziek te worden van het coronavirus. Voor deze patiëntengroep heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting adviezen opgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld geadviseerd niet met de afweeronderdrukkende medicatie te stoppen. Alle adviezen zijn te lezen op nieren.nl

Actuele informatie over het coronavirus is ook te lezen op de website van de NVN.