Nieuw Themajournaal Nierveilig medicijngebruik

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft in opdracht van de Nierstichting een nieuw Themajournaal Nierveilig Medicijngebruik ontwikkeld. De Nierstichting wil stimuleren dat (huis)artsen en apothekers goede afspraken maken over de uitwisseling van de nierfunctie. Daardoor kan (verdere) nierschade voorkomen worden. Het nieuwe Themajournaal is op 9 januari, de Dag van Verantwoord Medicijngebruik, gepubliceerd.

Het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen in Nederland blijft toenemen: van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013. Vaak zijn deze ziekenhuisopnames vermijdbaar. Eén van de oorzaken voor de mogelijk vermijdbare ziekenhuisopnamen is verminderde nierfunctie. Eerder onderzoek, het HARM‐onderzoek, liet zien dat zo’n 10 procent van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames te wijten is aan fouten waarbij verminderde nierfunctie een rol speelt. Bij ouderen is dat zelfs 30 procent. Dit heeft niet alleen een grote impact op de patiënt maar gaat ook gepaard met hoge zorgkosten. Vaak was in deze gevallen informatie over de nierfunctie onbekend, en was de ziekenhuisopname vermijdbaar geweest als de nierschade wel tijdig gesignaleerd was.

Het Themajournaal gaat in op onderliggende oorzaken van nieronveilig medicijngebruik en geeft verschillende voorbeelden en handvatten om tot goede uitwisseling van de nierfunctie tussen zorgverleners te komen.

Over het Themajournaal
Themajournaals zijn ontwikkeld door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik als hulpmiddel bij het farmacotherapeutisch overleg (FTO) tussen huisarts en apotheker. Tijdens zo’n overleg kunnen zij samen naar het journaal kijken en eventuele samenwerkingsafspraken maken. Een Themajournaal besteedt in ongeveer 10 minuten aandacht aan één medisch-farmaceutisch onderwerp.

Meer informatie en middelen voor verantwoord medicijngebruik kunt u vinden op de website van het IVM:
Zorgprofessionals kunnen het Themajournaal Nierveilig medicijngebruik hier bekijken.