Kamervragen falend taxivervoer nierpatiënten

Het taxivervoer voor nierpatiënten van en naar dialysecentra is al jaren een probleem. Recent zijn er problemen met patiënten van het Zilveren Kruis in diverse Nederlandse provincies als gevolg van een ander bedrijf dat per 1 januari verantwoordelijk is voor het taxivervoer.

Als gevolg daarvan staan verpleegkundigen soms tot een uur in de wacht als ze bellen om voor patiënt het noodzakelijke vervoer naar huis na dialyse te regelen. ,,Mensen staan drie kwartier tot een uur in de wacht als ze bellen voor vervoer naar huis na dialyse. En krijgen ze teksten te horen als: ‘er zijn nog 78 wachtenden vóór u”, aldus Harry Zomer van de lokale nierpatiëntenvereniging in Overijssel. Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft over deze kwestie nu ook Kamervragen gesteld.  

Het taxivervoer naar en van de dialyse is al jaren een struikelblok. Zoals niet of te laat worden opgehaald, of niet voor de deur worden afgezet. Dialysepatiënten rijden noodzakelijkerwijs bijna altijd met een taxi van én naar een dialysecentrum. Patiënten laten de taxi daarom extra vroeg komen, zodat ze zeker weten dat ze op tijd in het ziekenhuis zijn. Dialyse neemt al veel tijd in beslag: minimaal 3 x per week 4 uur en daar komt dus ook nog eens bij dat de patiënten vaak heel lang op vervoer moeten wachten. Dit terwijl de dagen waarop patiënten moeten dialyseren al lang en zwaar zijn. Bovendien leidt het op dialyse afdelingen tot onnodig veel extra werkzaamheden.

De Nierpatiëntenvereniging NVN is al jaren actief om de kwaliteit van het zogenaamd zittend ziekenvervoer goed geregeld te krijgen. Zo zijn er eerder normen goed ziekenvervoer dialysepatiënten opgesteld. De NVN en de Nierstichting maken zich hard voor een toekomstbestendige regeling. In opdracht van VWS voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) momenteel onderzoek uit om het probleem van zittend ziekvervoer in kaart te brengen. De huidige problemen met ziekenvervoer in Overijssel onderstrepen de urgentie dat de NZA komt met voorstellen voor een kwalitatief beter ziekenvervoer. De zorgverzekeraars roepen we nogmaals op om deze kwetsbare patiënten en de medewerkers van de dialyseafdeling niet in de kou te laten staan.