Inventarisatie problemen met zittend ziekenvervoer

Het taxivervoer naar en van de dialyse is al jaren een struikelblok. Mensen worden niet of te laat opgehaald, of niet voor de deur worden afgezet. Recent zijn er problemen met patiƫnten van Zilveren Kruis in Overijssel doordat een ander bedrijf per 1 januari verantwoordelijk is voor het taxivervoer. De NVN brengt de problemen in kaart en gaat in gesprek met de zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Door enkele regionale verenigingen, de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting is recent aandacht gevraagd voor de problemen met het zittend ziekenvervoer. Per 1 januari 2020 zijn de nieuwe contracten tussen zorgverzekeraars en vervoerders ingegaan. In de media heb je kunnen lezen dat daardoor problemen zijn ontstaan, bovenop de kwesties met zittend ziekenvoer die al langer lopen.

Problemen melden
De NVN wil graag weten of de problemen alleen bij Zilveren Kruis optreden, of dat ze ook bij andere verzekeraars spelen en er wellicht andere oorzaken zijn dan alleen een nieuwe contractvorm. De NVN houdt daarom een inventarisatie van de huidige situatie van zittend ziekenvervoer in de verschillende regio’s en met verschillende zorgverzekeraars. De recente media-aandacht voor het zittend ziekenvervoer is mede aanleiding dit nu te doen.
Deze inventarisatie loopt via de dialysecentra en/of maatschappelijk werkers. Heb je problemen met het vervoer naar en van de dialyse meld ze dan bij je dialysecentrum of maatschappelijk werker. Zij verzamelen de klachten en geven ze door aan de NVN. Voorbeelden waar het wel goed loopt zijn natuurlijk ook welkom!

Ondertussen….

  • De media-aandacht heeft zin gehad, want Zilveren Kruis heeft Harry Zomer, voorzitter van de regionale vereniging Solidair, uitgenodigd om samen te kijken hoe het probleem dat hij had aangekaart is ontstaan en hoe het beter kan.
  • Recent zijn de medewerkers van STAP betrokken geweest bij het aanbestedingstraject van Zilveren Kruis.
  • Naast de acute problemen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in september 2019 van het ministerie van VWS de opdracht gekregen de langlopende problemen met het zittend ziekenvervoer te onderzoeken. Al eerder heeft de NVN de klachten geïnventariseerd en een kwaliteitsnorm opgesteld.