Vroeger opsporen van nierschade

Chronische nierschade vormt een steeds groter gezondheidsprobleem. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1,7 miljoen mensen die chronische nierschade hebben. Nierschade kan zo ongemerkt verergeren met grote gevolgen.

Vroeg opsporen belangrijk
Er is steeds meer bewijs dat het vaststellen van nierschade in een vroeg stadium, vooral bij minder ernstige vormen, gezondheidswinst kan opleveren. Nierschade is namelijk onherstelbaar. Vroege, preventieve maatregelen, zoals bloeddrukmedicatie en een gezonde leefstijl, kunnen verergering van nierschade helpen voorkomen. Hierdoor is het risico op bijkomende gevolgen, zoals het ontstaan van hart- en vaatziekten, kleiner. Ernstige vormen van chronische nierschade hebben een enorme impact op het leven en de levensduur van patiënten en op de zorgkosten voor de maatschappij.

Onbewust van eigen nierschade
Mensen realiseren zich vaak te weinig dat zij risico lopen nierschade te ontwikkelen. Hierdoor onderschatten zij hoe belangrijk het is om nierschade tijdig op te sporen om erger te voorkomen. Mensen gaan pas naar hun arts als ze klachten hebben, maar klachten ontstaan pas als de nieren nog maar voor 30 procent werken. En dan heeft de sterk verminderde nierfunctie vaak een enorme impact op het leven en de levensduur.

Ongeveer 40% van de bevolking weet zelf niet dat zij nierschade heeft
Ongeveer 40% van de bevolking weet zelf niet dat zij nierschade heeft

Nierschade tijdig ontdekken
Gelukkig kun je zelf veel doen om nierschade tijdig op te sporen en (verergering) te voorkomen.

Ken je persoonlijke gezondheid
De Persoonlijke Gezondheidscheck geeft je inzicht in het risico dat je loopt om (verdere) chronische nierschade te ontwikkelen. Je vult online vragen in over gezondheid en leefstijl. Je meet je nierfunctie met een thuistest. Vervolgens krijg je een persoonlijk gezondheidsrapport met adviezen om gezonder te leven en daarmee aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk en nierziekten te voorkomen. Een advies kan zijn om zoutbewust en gezonder te gaan eten. De Persoonlijke Gezondheidscheck is ontwikkeld binnen een samenwerkingsverband van samenwerkende artsenorganisaties, gezondheidsfondsen, wetenschappers en de Nierstichting.

Ken je eigen risico
Controleer je nierfunctie bij verhoogd risico
Heb je diabetes, een hoge bloeddruk of een hart- of vaatziekte, dan is het advies om je huisarts te vragen om minstens één keer per jaar te controleren of je nieren nog goed werken. Als je ouder bent dan 70 jaar, kan je arts medicijnen die een relatie hebben met de nieren alleen voorschrijven als een recente nierfunctie bekend is. Tijdens het ouder worden neemt de nierfunctie namelijk geleidelijk af, waardoor bepaalde medicijnen langer en in hogere concentraties in het bloed blijven. Als de medicatie hierop niet wordt aanpast, bijvoorbeeld met een andere dosis of een ander medicijn, dan ontstaat een verhoogd risico op versnelde achteruitgang van de nieren.

Meet je bloeddruk
Een hoge bloeddruk is een van de meest voorkomende oorzaken van nierschade. Van een hoge bloeddruk merk je meestal niets. Veel mensen weten daarom niet dat ze een hoge bloeddruk, en daarmee een verhoogd risico op nierschade en hart- en vaatziekten, hebben. Ben je 40 jaar of ouder of weet je dat je een hoge bloeddruk hebt, maar ervaar je geen klachten? Meet dan regelmatig je bloeddruk en neem in geval van afwijkende waarden contact op met je huisarts.
Meer informatie over hoge bloeddruk en nierschade.

Check hoeveel zout je eet
Te veel zout eten kan de bloeddruk verhogen en je vergroot hiermee het risico op hart- en vaatziekten. Minder zout eten kan bijdragen aan het voorkomen van (verergering van) nierschade. Check of jouw zoutinname gezond is via de Zoutmeter. Een gezonde zoutinname is onderdeel van een gezonde leefstijl.
Meer informatie over nierschade voorkomen bij risicogroepen.