Feiten en cijfers

Eind 2023 stonden er in totaal 1.453 mensen op de wachtlijst voor een orgaan, waarvan 1.084 voor een nier (al dan niet in combinatie met een ander orgaan). In 2023 vonden 1.019 niertransplantaties plaats, waarvan de helft met een nier van een levende donor. Hoewel de wachtlijst stijgt, is de gemiddelde wachttijd voor nierpatiënten in 2023 iets gedaald naar 2 jaar en 3 maanden.

Jaarlijks overlijden er mensen op de wachtlijst omdat een donornier te laat komt. In 2023 gingen 182 nierpatiënten van de wachtlijst af omdat zij zijn overleden, dan wel dat hun conditie zo verslechterde dat ze een transplantatie niet meer aan konden. Behalve een actieve wachtlijst is er ook een zogeheten inactieve wachtlijst. Daarop staan mensen die wachten op een donornier van een overleden donor, maar (tijdelijk) niet transplantabel zijn, door complicaties, ziekte of anderszins. Of omdat ze in een (voor)traject zitten met een potentiële levende donor.

Het Donorregister
Wie 18 wordt, krijgt een brief met de vraag om een keuze vast te leggen in het Donorregister. Er zijn 4 keuzemogelijkheden:

  • Ja, ik wil donor worden
  • Nee, ik wil geen donor worden
  • Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden
  • Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden

Als je daarop niet reageert ontvang je een herinnering. Als je dan nog steeds geen keuze vastlegt in het Donorregister ontvang je een brief dat je geen bezwaar hebt gemaakt tegen het donorschap. Die registratie kan je zelf op elk moment wijzigen in het Donorregister.
De Nierstichting vindt het belangrijk dat iedereen een weloverwogen keuze maakt die bij hem of haar past. En dat je deze keus ook bespreekt met je dierbaren zodat er bij overlijden duidelijkheid is voor nabestaanden.
Op 1 januari 2024 hebben 13,9 miljoen Nederlanders actief een keuze ingevuld. Hiervan zijn 8,1 miljoen Nederlanders geregistreerd als donor, met een ‘Ja’ dan wel ‘Geen bezwaar’. Hiermee wordt het succes van de nieuwe Donorwet goed zichtbaar, wat resulteert in méér orgaantransplantaties.

Meer lezen