FAQ Nierstichting

Nierstichting

Waarom ben ik door de Nierstichting gebeld?

Wij ontvangen geen steun van de overheid en kunnen ons werk alleen maar doen met de steun van donateurs. Er zijn diverse manieren waarop je ons kunt helpen, bijvoorbeeld door donateur te worden, door mee te helpen als vrijwilliger bij de jaarlijkse collecte of in actie te komen voor nierpatiënten.

Om onze doelstellingen voor nierpatiënten te kunnen bereiken benaderen wij onze achterban op diverse manieren met de vraag om ons te helpen. Als je bepaalde informatie aanvraagt of als je (ex-)donateur bent van de Nierstichting dan kun je door of namens ons worden gebeld. Wij vertellen je dan graag meer over ons belangrijke werk voor nierpatiënten in Nederland: wat we al hebben bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en hoe je ons hierbij kunt helpen.
We werken hierbij samen met een aantal professionele telemarketingbureaus die zich houden aan de zelfregulering van de DDMA, de Direct Marketing Associatie. In de zelfregulering codes (zoals de Reclamecode Code Telemarketing en de Gedragscode Code Telemarketing) die zij hebben opgesteld staan strenge regels voor zowel bureaus als hun opdrachtgevers (zoals goede doelen). Deze regels zijn bedoeld om consumenten te beschermen en onnodige irritatie te voorkomen.
Meer informatie over de codes kun je vinden op de website van de DDMA.
Een van deze regels betreft het recht van consumenten om niet meer gebeld te willen worden, het zogenaamde Recht van Verzet. Hiermee zorg je er voor dat je niet meer door een bedrijf of organisatie gebeld wordt waarvan je (ex-) klant bent.

Wil je niet meer door ons worden gebeld? Dat kan uiteraard. Laat dit ons dan weten door ons een e-mail te sturen met als onderwerp ‘Recht van Verzet - niet meer bellen’. Vergeet niet je naam en het telefoonnummer of de telefoonnummers te vermelden waarop je niet meer gebeld wilt worden. Houdt wel rekening met de wettelijk gestelde verwerkingstermijn van (maximaal) 4 weken. Je kunt tijdens deze termijn nog worden gebeld door ons.

Hoe herken je of je namens de Nierstichting wordt gebeld? Wij gebruiken momenteel de onderstaande telefoonnummers om telefonisch contact op te nemen met onze achterban. Deze telefoonnummers zie je altijd verschijnen in het scherm van je telefoon en je kunt deze nummers ook terugbellen. Je krijgt dan een bandje te horen waarbij we meer vertellen over de reden van ons telefoontje en hoe je Recht van Verzet kunt aantekenen zoals hierboven beschreven.

  • + 31352111302
  • + 31352111297
  • + 31352111344
  • + 3132040676
  • + 3132040677

Heb je vragen of klachten naar aanleiding van een telefoongesprek dat namens de Nierstichting of door één van onze medewerkers is gevoerd? Laat dit dan svp ook weten via e-mail of telefoon.

Contactgegevens Nierstichting:
Telefoon: 035 697 80 00
E-mail: info@nierstichting.nl

Ik heb een email gehad of ik mijn gegevens wil controleren, is deze echt van de Nierstichting?

Ja, wij versturen inderdaad emails naar alle mensen in ons bestand met de vraag of zij hun gegevens willen controleren. De juistheid van de gegevens is voor ons van belang. Zo kunnen we je bedanken voor je bijdrage, en melden wat de Nierstichting heeft bereikt. Ook houden we je graag op de hoogte van nieuws, tips en ontwikkelingen.

Wat kan ik doen om de Nierstichting te ondersteunen?

Je kunt het werk van de Nierstichting op verschillende manieren ondersteunen. Door donateur te worden bijvoorbeeld. Dat kan eenmalig een bedrag zijn, een regelmatige bijdrage of door de Nierstichting op te nemen in uw testament. Niet alleen geld is welkom. Tijd is net zo belangrijk! Als vrijwilliger ondersteun je het werk van de Nierstichting actief, door te collecteren of door informatie te geven over ons werk. Door je te registreren als nierdonor geef je een nierpatiënt een kans op een nieuw bestaan. Je geeft daadwerkelijk toekomst.

Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden. 

Hoe neem ik contact op met de Nierstichting?

De Nierstichting is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 035 697 8000. Ook is tijdens kantooruren de gratis informatielijn nierziekten bereikbaar: 0800-388.0000.
Post voor de Nierstichting kun je sturen naar Postbus 2020, 1400 DA in Bussum. Of stuur een email naar info@nierstichting.nl.

Heeft de Nierstichting het CBF-keur?

Ja, de Nierstichting heeft het CBF-keur sinds 1998. Toen werd dit keurmerk ingesteld. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt ieder jaar de uitgaven en bestedingen van de goede doelen en kijkt naar verantwoord bestuur.

Meer informatie vind je op de website van het CBF.

Waarom is het CBF-keur belangrijk?

Steeds meer stichtingen, instellingen en verenigingen vragen om een financiële bijdrage. Je wilt best helpen maar hoe weet je of je geld ook goed terecht komt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke organisatie. Het houdt al sinds 1925 toezicht op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF beoordeelt de uitgaven en bestedingen van fondsenwervende instellingen en het verantwoord bestuur daarvan. Sinds 1998 is het keurmerk voor goede doelen ingesteld. Voor instellingen die aan de strenge normen voldoen. Gevers kunnen dus eerst controleren of de desbetreffende instelling het CBF-keur hebben. Zie ook cbf.nl.

Hoeveel verdient de directeur van de Nierstichting?

Ten aanzien van het directiesalaris houdt de Nierstichting zich aan de Code voor Goed Bestuur voor Goede Doelen, opgesteld door de brancheorganisatie Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) onder leiding van Herman Wijffels. Naast spelregels voor goed bestuur bevat deze code een Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. Het brutosalaris van de directeur van de Nierstichting (€129.999 op jaarbasis) valt ruim binnen de norm van deze Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. De directeur ontvangt geen dertiende maand of andere bonusregeling.

De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur. Dit betekent dat de Nierstichting een eenhoofdig bestuur heeft. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze raad beoordeelt het functioneren van de algemeen directeur en stelt het salaris vast.

Kan ik mijn automatische afschrijving wijzigen?

Je wilt je donatiebedrag of -frequentie wijzigen? Onze servicemedewerkers regelen het graag voor je! Zij zijn telefonisch te bereiken op 035- 697 80 55 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00) en per e-mail via info@nierstichting.nl.
Je wijzigingsverzoek wordt meteen geregeld.

Lees wat wij doen voor nierpatiënten.

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven aan de Nierstichting?

Je kunt een adreswijziging doorgeven d.m.v. een mail naar donateur@nierstichting.nl of telefonisch 035 - 697 80 55.

Is het mogelijk mij af te melden voor te veel of ongevraagde post?

Als je niet wilt dat je adres voor wervingsdoeleinden gebruikt wordt, stuur dan een brief naar: Stichting Postfilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam of geef het aan via postfilter.nl.

Welk rekeningnummer gebruikt de Nierstichting bij het afschrijven van mijn machtiging?

Dit nummer is 54.40.36.859 ABN AMRO bank.

Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?

Jammer dat je overweegt je donatie op te zeggen. Nierstichting ontvangt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van donaties. Mede dankzij jouw structurele steun kunnen we ervoor zorgen dat nierpatiënten hun leven terugkrijgen. Hartelijk dank daarvoor!
Lees meer over wat wij doen voor nierpatiënten.

Bel met één van onze servicemedewerkers voor het stopzetten of het wijzigen van jouw donatie. Zij staan je graag te woord en je wijzigingsverzoek kan meteen worden geregeld. Telefoon: 035 697 8055 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00). Natuurlijk kun je ook een e-mail sturen naar info@nierstichting.nl.

Ik ben gebeld voor een machtiging. Hoe werkt dit?

Om haar donateurs te wijzen op de mogelijkheid de Nierstichting op een structurele manier te steunen, benadert de Nierstichting telefonisch haar donateurs. Als je gebeld wordt en je in dit telefoongesprek aangeeft de Nierstichting te willen machtigen om een vast bedrag per periode van je rekening af te schrijven, gebeurt dit door middel van een telemachtiging. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken in het telefoongesprek ontvang je enkele dagen na het gesprek een bevestigingsbrief van de Nierstichting of een e-mail van de Nierstichting. Deze machtiging kan altijd op verzoek weer worden aangepast of stopgezet.

Wat is het banknummer van de Nierstichting?

Giften kun je overmaken op ING 88.000 (IBAN: NL70 INGB 0000 0880 00), ten name van de Nierstichting te Bussum, onder vermelding van ‘gift’. Voor bestaande donateurs en speciale acties maken we gebruik van rekening ING 388.000.

Als je geld wilt inzamelen t.b.v. de Nierstichting kun je de pagina Kom in actie bekijken of contact opnemen met de afdeling Service & Administratie 035 - 697 80 55.

Als je je adresgegevens doorgeeft aan de Nierstichting stem je automatisch in met het privacy statement.

Heeft de Nierstichting het ANBI belasting kenmerk?

De Belastingdienst heeft Nierstichting Nederland aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling.

RSIN / fiscaal nummer van de Nierstichting: 002957851

Zijn giften aan de Nierstichting fiscaal aftrekbaar?

Ja, giften aan de Nierstichting zijn fiscaal aftrekbaar. De Nierstichting is namelijk een ANBI-instelling per 1 januari 2008 (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat je giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Hierbij is het belangrijk dat je de juiste gegevens van de Nierstichting invult op de belastingformulieren.

Hoe word ik donateur van de Nierstichting?

Je kunt op verschillende manieren doneren aan de Nierstichting. Bijvoorbeeld door snel en veilig online doneren. Of door een gift over te maken op ING 88.000 t.n.v. de Nierstichting te Bussum, o.v.v. ‘gift’.

Daarnaast kun je ons ook structureel steunen. Je geeft de Nierstichting toestemming om periodiek een bedrag van je rekening af te schrijven. Met deze structurele steun is het voor de Nierstichting duidelijk waarop zij kan rekenen en welke langlopende projecten zij kan (blijven) financieren. Als donateur ontvang je twee keer per jaar het relatiemagazine.

Als je je adresgegevens doorgeeft aan de Nierstichting stem je automatisch in met het privacy statement.

Kan ik lid van de Nierstichting worden?

Nee, je kunt geen lid worden van de Nierstichting. De naam zegt het eigenlijk al, de Nierstichting is een stichting, en dus geen vereniging waarvan je lid kunt worden. Natuurlijk kun je ons werk wel steunen, dit doe je door donateur te worden.

Ben je zelf nierpatiënt en wil je meer informatie of zoek je lotgenotencontact, dan kun je lid worden van de Nierpatiënten Vereniging Nederland

Waarom krijg ik ongevraagd post van de Nierstichting, dat is toch heel kostbaar?

Het werven van nieuwe donateurs per post is een goedkope en betrouwbare manier van fondsenwerving. De Nierstichting kan niet zonder de hulp van nieuwe donateurs om de doelstelling voor de komende jaren te realiseren. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.