FAQ Leefstijl en risico

Leefstijl en risico

Kan ik een niercheck bestellen?

Nee, helaas, die is er niet meer. Maar er is nu wel een betrouwbare test om het risico op nierschade te testen. Deze test bestaat uit een beknopte vragenlijst, die je online kunt invullen. Hij test niet alleen het risico op nierschade, maar ook op het krijgen van diabetes en hart- en vaatziekten. Is je risico verhoogd? Dan krijg je het advies contact op te nemen met de huisarts. Het kan ook zijn dat je naar aanleiding van de test advies krijgt je leefstijl aan te passen. Deze Risicotest is wetenschappelijk onderbouwd en door de Nierstichting ontwikkeld, samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de beroepsorganisaties van artsen (NHG en LHV) en bedrijfsartsen (NVAB). Voor meer informatie: testuwrisico.nl.

Betekent diabetes een vergrote kans op nierziekten?

Mensen met diabetes lopen een risico. Door de diabetes kunnen de kleine aanvoerende bloedvaatjes in de nier worden aangetast en kan de functie van de nier over een periode van jaren geleidelijk achteruit gaan. Vandaar dat regelmatige controle van de nierfunctie bij diabetes belangrijk is. Meer informatie over de relatie tussen diabetes en schade aan de nieren vind je in de folder Nieren, hoge bloeddruk en diabetes.

Kan hoge bloeddruk je nieren beschadigen?

Ja, dat kan. Een arts kan vaststellen aan de hand van bloed- en urineonderzoek of dat zo is. De (huis)arts zal ook altijd als je een hoge bloeddruk hebt periodiek de werking van je nieren via dergelijk laboratorium onderzoek controleren. De nieren regelen voor het belangrijkste deel het vochtgehalte en het zoutgehalte in de bloedsomloop. De hoogte van de bloeddruk hangt daar helemaal mee samen. Nieraandoeningen kunnen de bloeddruk verhogen. Maar omgekeerd kan een hoge bloeddruk ook afwijkingen aan de nieren veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat bij mensen met hoge bloeddruk jaarlijks de nierfunctie wordt gecontroleerd.

Meer informatie over de gevolgen van hoge bloeddruk voor de nieren kun je vinden in de folder Hoge bloeddruk en de nieren.

Kan ik testen of mijn leefstijl gezond is?

Ja, dat kan. De Nierstichting heeft samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de beroepsorganisaties van huisartsen (NHG en LHV) en bedrijfsartsen (NVAB) een Leefstijltest ontwikkeld.  Deze partijen hebben op hun beurt wetenschappers geraadpleegd op het gebied van roken, voeding, bewegen, alcohol en ontspanning/stress. De beste en meest actuele beschikbare kennis is hierin verwerkt. De adviezen zijn gebaseerd op de in Nederland geldende richtlijnen en normen op het gebied van gezonde voeding, bewegen, alcohol en roken.

De Leefstijltest is ontwikkeld om mensen handvatten te geven om hun risico op ziekte te verlagen en fitter door het leven te gaan. Dat is belangrijk om de verontrustende groei in het aantal mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade af te remmen. Veel mensen weten wat in hun leefstijl ongezond is. Maar om dat te veranderen, dat is een ander verhaal.

Doe de Leefstijltest en kom er achter hoe gezond je leeft. Na het invullen van een uitgebreide vragenlijst krijg je persoonlijk advies, precies op maat. Bijvoorbeeld over wat je kunt veranderen om je risico op ziekte te verlagen. Dat zijn vaak kleine alledaagse dingen die veel verschil uitmaken. Je blijft gezonder en voelt je fitter! Ga voor deze test en voor meer informatie naar persoonlijkegezondheidscheck.nl

Kan ik mijn risico op nierschade testen?

Ja, er is een wetenschappelijk onderbouwde test waarmee je kunt nagaan of je risico op het krijgen van nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten wellicht is verhoogd. Deze test bestaat uit een beknopte vragenlijst, die je online kunt invullen. Is je risico verhoogd? Dan krijg je het advies contact op te nemen met de huisarts. Het kan ook zijn dat je naar aanleiding van de test advies krijgt je leefstijl aan te passen. Deze Risicotest is ontwikkeld door de Nierstichting in samenwerking met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de beroepsorganisaties voor huisartsen (LHV en NHG) en bedrijfsartsen (NVAB). Ga voor meer informatie over deze test en voor de test zelf naar testuwrisico.nl.

Dezelfde organisaties hebben samen ook een Leefstijltest ontwikkeld. De Leefstijltest is ontwikkeld om mensen handvaten te geven om hun risico op ziekte te verlagen en fitter door het leven te gaan. Dat is belangrijk om de verontrustende groei in het aantal mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade af te remmen. Veel mensen weten wat in hun leefstijl ongezond is. Maar om dat te veranderen, dat is een ander verhaal. Laat de Leefstijltest u op het goede en gezonde pad brengen! Ga voor deze test en voor meer informatie naar persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Wat zijn de normen voor een gezonde leefstijl?

Die normen veranderen nog wel eens in de loop van de tijd en soms worden verschillende accenten gelegd. Elders op deze site vind je de meest actuele informatie over leefstijl en het beperken van het risico op nierschade.

Je kunt ook de Persoonlijke Gezondheidscheck doen. De Nierstichting heeft deze test ontwikkeld samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de beroepsorganisaties van huisartsen (NHG en LHV) en bedrijfsartsen (NVAB). Na het invullen van een uitgebreide vragenlijst krijg je persoonlijk advies, precies op maat. Bijvoorbeeld over wat je kunt veranderen om het risico op ziekte te verlagen. Dat zijn vaak kleine alledaagse dingen die veel verschil uitmaken. Je blijft gezonder en voelt je fitter! Ga voor deze test en voor meer informatie naar persoonlijkegezondheidscheck.nl

Zijn er leefstijladviezen om (verergering van) nierschade en nierfunctieverlies te voorkomen?

Ja, je kunt zelf iets doen om de kans op nierschade te verkleinen. De kans op nierschade neemt toe door onder meer overgewicht, roken en hoge zoutinname. Onze leefstijladviezen om verslechtering van de nierfunctie te voorkomen zijn dan ook: neem voldoende lichaamsbeweging en houd je aan de voedingsvoorschriften die je worden voorgeschreven, mede om een gezond lichaamsgewicht te bereiken of behouden. Voor rokers: probeer te stoppen met roken, óók met het oog op gezonde nieren.

Eigenlijk zijn dit dezelfde leefstijladviezen die gegeven worden om hoge bloeddruk en diabetes type II te voorkomen, ziekten die op zichzelf tot nierschade kunnen leiden. Meer over het beperken van het risico op nierschade lees je elders op deze site.

Je kunt ook de Leefstijltest doen. De Nierstichting heeft deze test ontwikkeld samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de beroepsorganisaties van huisartsen (NHG en LHV) en bedrijfsartsen (NVAB. Na het invullen van een uitgebreide vragenlijst krijgt u persoonlijk advies, precies op maat. Bijvoorbeeld over wat u kunt veranderen om uw risico op ziekte te verlagen. Dat zijn vaak kleine, alledaagse dingen die veel verschil uitmaken. U blijft gezonder en voelt u fitter! Ga voor deze test en voor meer informatie naar persoonlijkegezondheidscheck.nl.