Actievoorwaarden Goed of Zout quiz

Door aan de actie deel te nemen aanvaard je de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden en verklaar je je akkoord met de inhoud van de volgende voorwaarden:

 • De actieperiode loopt van 22 april tot en met 30 juni 2024.
 • Deelnemers moeten ten tijde van deelname 18 jaar of ouder zijn.
 • Na de actieperiode worden onderstaande prijzen verloot onder deelnemers van de goed of zout quiz die de quiz hebben afgerond en hun gegevens hebben ingevuld om kans te maken op prijzen:
  1 pannenset inductie van het merk Just Perfecto ter waarde van €72,99
  5 HelloFresh Maaltijdboxen ter waarde van € 89,00 (voor 6 personen (maximum) voor 3 maaltijden)
  10 kookboeken: Zoutbewust koken & eten, geschreven door Taurai Becker, t.w.v. €22,50.
 • De prijswinnaars worden random getrokken uit alle deelnemers van de goed of zout quiz die de quiz volledige hebben afgerond en hun gegevens hebben ingevuld om kans te maken op prijzen.
 • De prijswinnaars ontvangen uiterlijk begin juli 2024 meer informatie over de door hen gewonnen prijs op hun doorgegeven e-mailadres.
 • De prijswinnaars van de pannenset en de kookboeken zullen via mail worden gevraagd om de adresgegevens voor het opsturen van de prijzen.
 • De prijswinnaars krijgen de prijs uiterlijk 4 weken hierna toegestuurd op het door hen via e-mail aangeleverde adres.
 • De prijswinnaars van de HelloFresh Maaltijdbox krijgen per e-mail een code die ze kunnen verzilveren op de website van HelloFresh.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • Prijzen in natura kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.
 • Prijzen kunnen alleen worden uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten.
 • Het is de Nierstichting toegestaan ten behoeve van de actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder (na schriftelijke toestemming) de namen en woonplaatsen van prijswinnaars.
 • Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners of familie van werknemers van de Nierstichting en van door de Nierstichting bij de organisatie van de actie ingeschakelde bedrijven.
 • De Nierstichting is gerechtigd naar eigen inzicht deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Nierstichting daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie zal door de Nierstichting bekend gemaakt worden op deze pagina.
 • Alleen mensen woonachtig in Nederland en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de actie.
 • De Nierstichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • De Nierstichting is een non-profit organisatie en zal de opbrengsten uit deze actie conform haar statuten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van nierpatiënten en de preventie van nierziekten.
 • De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt de Nierstichting zich het recht voor om deelnames of deelnemers te weigeren.

Vragen over deze winactie? Stuur een e-mail naar info@nierstichting.nl.